Nieuws
1303800
Nieuws

'Enorme achterstand in wegen, water en spoor'

Straks muurvast door geldgebrek

Nederland loopt komende jaren muurvast door een dreigend tekort van tientallen miljarden aan noodzakelijke investeringen in wegen, spoor en waterwerken. „We houden ook geen droge en schone voeten als er niks gebeurt.

Dat blijkt uit onderzoek naar de infrastructuur in ons land van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). „Door de crisis en alle bezuinigingen zijn die uitgaven sterk teruggelopen. Tot 2030 is er tenminste 244 miljard euro nodig. Alleen al voor rijkswegen en het spoor is er nu al een tekort van negen miljard euro”, aldus het zojuist verschenen rapport.

Van die 244 miljard moet volgens het EIB 21% voor rekening komen van gemeentewegen en riolering, 11% dient te worden gestopt in rijkswegen, 11% onder de grond, 8% in waterkeringen en 7% op het spoor. „De helft is voor onderhoud en vervanging

„Omdat we steeds mobieler worden, passen we niet meer met z’n allen op wegen en in treinen en we kunnen ook onze fietsen niet meer kwijt. Uitgangspunt mag niet zijn dat Nederlanders maar moeten wennen aan files”, meent voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in een reactie.

Het aantal auto’s zal volgens hem in Nederland toenemen van acht naar meer dan tien miljoen. Ondanks de ov-groei blijft dat het belangrijkste vervoer, zeker met de opmars van elektrische en zelfsturende auto’s. „We moeten eerst achterstallig onderhoud slim aanpakken, ook om veiliger te rijden en het water weg te houden”, aldus Verhagen. Hij pleit voor een nieuw integraal investeringsplan.

Technologie zal er volgens hem voor zorgen dat de capaciteit van wegen en spoor beter en flexibeler wordt benut. Het EIB hamert eveneens op innovaties om de dichtslibbende routes te lijf te gaan. „Rekeningrijden kan opstoppingen verminderen. Ruimtelijk beleid heeft veel minder effect op verkeersstromen.”

Een consequentie is volgens het rapport wel dat belastingen omhoog moeten. Zo zou de rioolheffing jaarlijks twee procent moeten stijgen, met name in de Randstad, waar de problemen in de toekomst het grootst blijven. „Uitbreiding van wegen is tot 2030 voor 70% in de Randstad wenselijk. Ook ov-reizigers moeten zich opmaken voor bouwhinder.”

De onderzoekers verwachten straks een afkalvende groei van het woon-werk pendelverkeer. „De manier van verplaatsen wordt echter complexer, waarbij we ook moeten inspelen op klimaatdoelstellingen met bijvoorbeeld zonnepanelen op geluidsschermen en energieopwekking uit asfalt.”

Het EIB-onderzoek waarschuwt voor gebrekkiger toegang tot steden en steeds meer parkeerproblemen. „Een toenemende zorg voor gemeenten. Uiteindelijk moet ook daar geld voor worden vrijgemaakt.”

Opmerkelijk is de prognose van EIB over autonome auto’s: in 2020 is 6% van het wagenpark in Nederland zelfrijdend, in 2030 40% en in 2040 90%. „Dan wordt alleen dat nog maar verkocht.”