Nieuws/Binnenland
1304924
Binnenland

’Zet militair voor de klas’

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) komt aan op het Binnenhof moet ervoor zorgen dat meer jongeren bij defensie willen werken.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) komt aan op het Binnenhof moet ervoor zorgen dat meer jongeren bij defensie willen werken.

Den Haag - Defensie moet alles op alles zetten om aantrekkelijker te worden als werkgever. Die opdracht krijgt minister Bijleveld (Defensie) van de Tweede Kamer vandaag bij de behandeling van haar begroting. Momenteel zijn er bij Defensie meer dan vijfduizend vacatures, en dat aantal loopt op.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) komt aan op het Binnenhof moet ervoor zorgen dat meer jongeren bij defensie willen werken.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) komt aan op het Binnenhof moet ervoor zorgen dat meer jongeren bij defensie willen werken.

VVD-Kamerlid Bosman stelt voor om de militaire opleidingen, bijvoorbeeld tot vlieger of beveiliger, ook civiel te certificeren, zodat defensiepersoneel daar ook wat aan heeft bij een loopbaan in de burgermaatschappij. „Het idee was: het is een eigen opleiding, want dan gaat het personeel minder snel weg. Maar de gedachte dat je mensen houdt door ze iets niet te geven, is achterhaald. Personeel blijft als de werkgever goed voor ze is.”

Het CDA wil militairen beter zichtbaar maken door het uniformverbod buiten werktijd te versoepelen en militairen voor onderwijs in te zetten. „We moeten weer trots worden op onze militairen”, zegt Kamerlid Bruins Slot. „Wie kan die trots beter uitdragen dan een soldaat of korporaal voor de klas.”

Wat volgens D66 ook helpt: de leeftijdsgrens voor sollicitanten loslaten. Nu ligt die nog op 28 jaar en 11 maanden. „Maar ik ken genoeg capabele mensen die na een kantoorbaan nog best bij Defensie aan de slag zouden willen.” In de rest van de Kamer lijkt voldoende steun voor het schrappen of verhogen van de leeftijdsgrens.

Bij goed werkgeverschap hoort ook een veilige werkomgeving, en een cultuur waarin personeel misstanden durven te melden. Omdat het systeem van vertrouwenspersonen binnen de eenheden meermalen heeft gefaald, komt er een tijdelijk extern meldpunt. PvdA-Kamerlid Ploumen wil dat er bij de commissie die de vernederingen en misbruik bij de kazerne in Schaarsbergen gaat onderzoeken leert van Commissies-Samson (misbruik in de jeugdzorg) en -Deetman (katholieke kerk).