Nieuws
1309176
Nieuws

DNB: ’Economie op alle fronten beter’

Amsterdam - De Nederlandse economie draait op alle fronten beter. We consumeren meer, de winsten van bedrijven zijn weer rond het niveau van voor de crisis, de werkloosheid daalt sneller dan verwacht en het vertrouwen onder consumenten stijgt.

Dat blijkt uit nieuwe halfjaarlijkse ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag publiceerde.

Dat werkt ook door in de overheidsfinanciën. DNB verwacht dat het begrotingstekort van 0,2% van het bbp in 2016 in 2018 is omgeslagen naar een overschot van 0,2%.

„We zijn overtuigend voorbij de malaise”, zei DNB-directielid Job Swank van DNB vanochtend bij de publicatie van de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV).

Het is vooral het herstel op de arbeidsmarkt dat DNB heeft verrast. De werkloosheid neemt naar verwachting met 472.000 personen af van 6% in 2016 naar 5,3% in 2018. Eind 2013 waren er per vacaturen zeven werklozen, dat is inmiddels teruggelopen naar drie. Ook het aantal ouderen en langdurig werklozen dat weer aan de slag kan, neemt af.

DNB verwacht dat onze economie in 2016 en 2017 respectievelijk 2,1% respectievelijk 2,3% groeit. In de vorige raming van juni 2016 bleef de verwachte groei in 2017 nog steken op 1,9%. In 2018 daalt dat naar 1,7%. De groeivertraging is te wijten aan lagere binnenlandse bestedingen. We consumeren minder omdat de inflatie gaat stijgen en de huizenprijsstijging af gaat nemen.

Meer sparen

Swank noemt de cijfers ’een mooie basis voor het nieuwe kabinet’. Maar DNB heeft nog wel wat op het verlanglijstje staan. Een van de belangrijkste wensen is het opbouwen van een buffer. Swank: „De Nederlandse economie is er een van hollen of stilstaan. Nergens is het pro-cyclisch beleid zo sterk. Maar het is belangrijk wat meer te sparen voor mindere tijden, daar zijn we niet zo goed in.”

Daarnaast pleit DNB voor hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Ons belastingstelsel, de sociale zekerheid en het onderwijs zijn volgens Swank nog niet goed ingericht op de stijging van het aantal flexwerkers. „Zo wordt de tweedeling tussen kwetsbaar en weerbaar in stand gehouden.”