Nieuws

Meer inschrijvingen universiteiten

De universiteiten kregen 2,6 procent meer inschrijvingen.

De universiteiten kregen 2,6 procent meer inschrijvingen.

DIJKSTRA BV

DEN HAAG - Het aantal inschrijvingen aan universitaire opleidingen is dit collegejaar verder opgelopen, tot bijna 265.000 studenten. Dat is een stijging van 2,6 procent. Vooral meer vwo'ers gingen naar de universiteit. Van de vwo-gediplomeerden besluit driekwart direct naar de universiteit door te stromen.

De universiteiten kregen 2,6 procent meer inschrijvingen.

De universiteiten kregen 2,6 procent meer inschrijvingen.

DIJKSTRA BV

Uit maandag verschenen cijfers van de Nederlandse universiteiten (VSNU) blijkt dat in vijf jaar tijd bij de eerstejaars bachelors met name de sectoren Techniek (plus 24 procent) en Natuur (plus 22 procent) zijn gegroeid. Taal & Cultuur is de enige sector met een afname over deze periode (min 2,5 procent). In absolute aantallen zijn Gedrag & Maatschappij en Economie de populairste richtingen.

Herstel

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt maandag dat er afgelopen jaar aan universiteiten in totaal ruim 47.000 eerstejaars zijn begonnen. Dat zijn ruim 3000 studenten meer dan een jaar eerder, meldt het ministerie. "Ik vind het goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan verwacht", reageert minister Jet Bussemaker maandag op de cijfers.

Volgens de vereniging van universiteiten VSNU heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de totale instroom vooraf een stuk lager ingeschat met een groei van 0,1 procent. Universiteiten krijgen pas later geld voor de volledige groei en moeten deze tussenperiode zelf overbruggen.

Bekostiging

"De universiteiten zijn er trots op zo veel studenten op te mogen leiden', zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. "Maar om hen allemaal goed onderwijs te kunnen bieden, moet de bekostiging deze toename wel volgen."

In het huidige collegejaar is het aantal internationale studenten dat aan de universiteit staat ingeschreven met 5700 gestegen naar ongeveer 42.300. Daarmee is 16 procent van de universitaire studenten internationaal.

Het aantal diploma's (bachelor en master) dat universiteiten vorig collegejaar hebben uitgereikt is ongeveer gelijk gebleven, becijfert de VSNU. Het ging om ruim 35.000 bachelordiploma's (min 1,4 procent) en bijna 42.000 masterdiploma's (plus 2,1 procent).