Nieuws
1309258
Nieuws

Kabinet tegen lager pensioen jonge generaties

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

DEN HAAG - Jongere generaties lopen het risico op een pensioen dat 30% lager uitvalt, als op een alternatieve manier wordt berekend of pensioenfondsen in de toekomst nog wel geld genoeg in de pot hebben. Oudere deelnemers in een pensioenfonds gaan ervan profiteren.

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) voelt dan ook niets voor het alternatief. Zowel oud als jong moet op een goed pensioen kunnen rekenen, meldt ze maandag aan de Tweede Kamer.

Rekenrente

Klijnsma verwijst daarbij naar berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB onderzocht de gevolgen van het verhogen van de huidige zogenoemde rekenrente. Die rekenrente, die nu laag is door de lage rentestand, wordt gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen.

Als blijkt dat fondsen te weinig geld hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen, kunnen ze de pensioenuitkeringen niet aanpassen aan de inflatie (indexeren). Ook kan er worden gekort. Sommige politieke partijen pleiten daarom voor een kunstmatige verhoging van de rekenrente.

Het leidt er toe dat het beschikbare geld anders wordt verdeeld, in het voordeel van de oudere deelnemers en ten koste van jonge deelnemers, blijkt uit een doorrekening die het CPB op verzoek van Klijnsma heeft gemaakt. Op de korte termijn wordt het indexeren weer mogelijk. Maar er dreigt een tekort voor toekomstige gepensioneerden.

Het verhogen van de rekenrente zorgt er voor dat er meer geld wordt uitgekeerd, terwijl de werkelijke financiële positie van de pensioenfondsen niet verbetert. Het is daarom onverstandig om de rekenrente te verhogen en daarmee te speculeren op de toekomst, aldus Klijnsma.