Nieuws/Binnenland
1309869
Binnenland

'Ruimtelijke ordening op de schop'

Pleidooi voor bereikbaarheidswet

DEN HAAG - De ruimtelijke ordening in Nederland moet op de schop om stedelijke gebieden bereikbaar te houden. ,,Als overheden niks doen, slibben steden hopeloos dicht en staat alles straks stil. Een nieuwe bereikbaarheidswet kan soelaas bieden, waarbij er veel beter samengewerkt moet worden tussen rijk, provincies en gemeenten.”

Daarvoor waarschuwt voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Vanmiddag bood hij samen met raadslid Pieter Hooimeijer het advies ‘Dichterbij en Sneller’ aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) aan om het bereikbaarheidsbeleid ingrijpend te verbeteren.

,,Van groot belang is dat de schotten tussen alle overheden en beheerders worden afgebroken. Mensen moeten veel meer keuzes krijgen om van A naar B te gaan en hun gewenste activiteiten te ontplooien, waarbij de integratie van ov, fiets en deelauto extra aandacht moet krijgen”, aldus De Graeff en Hooimeijer.

Ook wonen, werken, winkelen en recreëren zouden volgens hen dichterbij elkaar moeten worden gebracht. ,,Daar zijn dan wel meer huizen in en aan de stad voor nodig en een nieuwe inrichting van industrie en kantoorcomplexen. Mensen hebben behoefte aan meer variatie”, menen zij. De minister sprak van een serieus advies dat zij ter harte zal nemen en zal proberen te 'concretiseren'.

De RLI pleit ook voor een verplichte bereikbaarheidstoets bij alle relevante overheidsplannen en besluiten over infrastructuur en mobiliteit.

De problemen stapelen zich volgens Hooimeijer niet alleen op in de Randstad. ,,Ons advies gaat net zo goed over de regio’s Amersfoort, Groningen, Zwolle, Arnhem, Eindhoven en Den Bosch. Totaal zijn er 29. Collectief en particulier vervoer moeten flexibeler verweven worden."

De Bereikbaarheidswet moet de wildgroei van regels, subsidies en fiscale prikkels vervangen. Dat kan volgens de raad in combinatie met een Bereikbaarheidsfonds dat de reiziger centraal stelt. OV op maat en op afroep, snelle ebikeroutes en Uberachtige reisconcepten worden aanbevolen.