Nieuws
1311143
Nieuws

Eenverdiener strijdt door

De overdraagbare algemene heffingskorting is niet alleen in de politiek een heet hangijzer. Morgen wordt de afbouw van de zogenoemde aanrechtsubsidie verder uitgevochten in de rechtszaal.

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt morgen het hoger beroep van een eenverdienersgezin uit het Limburgse Landgraaf dat volledige heffingskorting voor beide partners eist. Het gaat om het echtpaar dat in 2015 naar de rechter stapte om de afbouw van de heffingskorting voor de niet-verdienende partner aan te vechten. Daarmee werd de fiscale maatregel die bedoeld is om mensen aan het werk te zetten, voor het eerst op principiële gronden bij de rechter aan de kaak gesteld. 

Maar de rechtbank in Eindhoven gaf het eenverdienersgezin toen geen gelijk. Het echtpaar werd bijgestaan door hoogleraar staats- en bestuursrecht Jos Teunissen die stelt het inkomen voor primaire levensbehoeften niet mag worden belast. Dat gebeurt volgens Teunissen wel met het bestaansminimum van de niet-werkende partner nu de heffingskorting wordt afgebouwd, zei hij in het Financieel Dagblad. De fiscale maatregel die een duwtje in de rug naar werk moet zijn, komt zo neer op dwang. In het Nederlands Dagblad noemde Teunissen de afbouw ‘een niet te rechtvaardigen ontneming van eigendom’ die in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Balkenende

In 2008 besloot het kabinet-Balkende IV de algemene heffingkorting voor de niet-werkende partner, ook wel aanrechtsubsidie genoemd, af te bouwen. Sinds 2009 heeft de niet-werkende partner recht op een steeds kleiner bedrag totdat de heffingskorting in 2024 is teruggebracht naar nul. In 2017 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal €2254. Weinig- tot niet-verdienende partners die na 1962 zijn geboren, krijgen maximaal €902.

Het politieke debat over de afbouw van de aanrechtsubsidie werd in 2015 aangezwengeld door SGP-Kamerlid Dijkgraaf, die de belastingdruk op eenverdieners met een gezin onevenredig zag toenemen. Deze kostwinners zouden vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdieners, die profiteren van volledige algemene heffingskorting, de arbeidskorting en soms ook nog combinatiekorting. De SGP staat niet alleen in haar optiek. De partij kreeg steun van het CDA en ChristenUnie. Daarbij uitte Nibud in maart 2015 haar zorgen over traditionele kostwinnersgezinnen met een jaarinkomen tot €35000. Deze families komen volgens de budgetvoorlichtingsinstantie geld te kort om volledig mee te kunnen doen aan onze maatschappij.