Nieuws/Binnenland
1312556458
Binnenland

Korting pensioen dreigt nog voor ruim half miljoen mensen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Den Haag - De kortingen op pensioenen voor komend jaar zijn voor het grootste deel van de baan. Maar volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) zijn kortingen wel ’nodig’. Voor ruim een half miljoen mensen dreigt nog wel een korting.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Pensioenfondsen krijgen een jaar langer om te herstellen van hun slechte financiële situatie. Ze moeten alleen nog korten als hun dekkingsgraad lager is dan 90 procent: dat betekent dat ze voor elke euro aan nu en in de toekomst uit te keren pensioen 90 cent in kas moeten hebben aan het eind van het jaar.

Dat betekent niet dat alle kortingen van de baan zijn. Volgens inschattingen van De Nederlandsche Bank van eind oktober dreigt ook met de nieuwe regels nog voor 600.000 mensen een korting volgend jaar. Dat gaat om deelnemers van vier fondsen, welke dat zijn wordt niet gemeld. Zonder ingrijpen zouden bijna 8 miljoen deelnemers gekort kunnen worden.

Het uitstel gebruikt Koolmees om rust te creëren rondom het uitwerken van het pensioenakkoord. „De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit”, zegt de minister. „Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen.”

Maar Koolmees wil niet koste wat kost alle kortingen voorkomen en houdt daarom een ondergrens aan: „Het is goed om te realiseren dat binnen het huidige stelsel kortingen nodig zijn om de belofte die aan alle deelnemers wordt gedaan, ook waar te kunnen maken. In die zin kunnen verlagingen soms ook nodig zijn om het draagvlak voor het pensioenstelsel als geheel te behouden.”

De druk op Koolmees was de afgelopen jaren flink opgevoerd door vakbonden, werkgevers en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Zij eisten dat Koolmees de kortingen twee jaar uit zou stellen. PvdA en GroenLinks zwakten dat later af tot één jaar.

Naast het uitstellen van het grootste deel van de kortingen hoeven fondsen volgend jaar geen grote stijgingen van pensioenpremies door te voeren, of verlagingen van de opbouw.

Rekenrente

Veel oppositiepartijen pleitten de afgelopen tijd voor een hogere rekenrente. Ook regeringspartij CDA kondigde aan daar onderzoek naar te willen doen. Maar Koolmees wil niet morrelen aan de rekenregels. Een hogere rekenrente is volgens hem geen oplossing, maar ’zal juist een groter probleem creëren’. Het zorgt volgens hem voor ’maatschappelijke onvrede’, omdat het gaat om de verdeling van geld tussen verschillende generaties.

Vakbond FNV is blij dat de kortingen voor de meeste fondsen van de baan zijn. „Het is goed om te zien dat de grote zorgen van de mensen in het land nu door de minister zijn gehoord”, zegt FNV-voorzitter Han Busker. „De FNV heeft met de andere bonden keer op keer benadrukt dat de kortingen onnodig waren. Nu de acute dreiging van de baan lijkt, kunnen we voortvarend en in alle rust verder met de uitwerking van het pensioenakkoord.”

Ook de werkgevers zijn tevreden. „Het is een goede zaak dat minister Koolmees besloten heeft om onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen komend jaar tegen te gaan tijdens de uitwerking van het pensioenakkoord”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring. „Alle aandacht moet nu gaan naar de uitwerking van het akkoord, zodat het pensioenstelsel klaar wordt gemaakt voor de toekomst.”

DNB niet blij

Toezichthouder DNB is niet enthousiast. „DNB heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het uitstellen van kortingen. Het uitstellen van kortingen leidt tot niet beoogde herverdeling tussen deelnemers”, aldus een woordvoerder. „Het uitstellen van kortingen maakt daarnaast de transitie naar een nieuw stelsel lastiger; het nieuwe pensioenstelsel wordt immers belast met verliezen uit het verleden.”

Desondanks gaat DNB er niet voor liggen: „Wij hebben begrip voor het besluit van de minister en steunen zijn intentie om de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord voortvarend ter hand te nemen.”