Nieuws
1313158
Nieuws

Huizenmarkt koelt af

AMSTERDAM - Er komt dit jaar weer lucht in de droogkokende woningmarkt in de grote steden. De huizenprijzen zullen volgens analisten minder hard stijgen en misschien wel dalen, omdat kopen voor met name starters onmogelijk wordt.

De woningverkopen schoten vorig jaar flink omhoog, vooral door de lage rente. Aan de door particulieren en beleggers opgejaagde prijzen lijkt nu een grens te zijn bereikt in populaire studentensteden. De woninggekte zal als eerste in Amsterdam afnemen door de groeiende financieringsproblemen van starters aan de onderkant van de markt, verwacht het Economisch Bureau van ING.

Cijfers van De Hypotheker bevestigen die voorspelling. In het laatste kwartaal van 2016 slaagden 17% minder starters erin een hypotheek los te peuteren bij de hypotheekadviesketen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In Utrecht kregen 27% minder starters een hypotheek, en in Amsterdam was de daling zelfs 33%.

De Hypotheker wijt dit expliciet aan de ’overspannen woningmarkt’: „Vooral starters zijn de dupe van de forse prijsstijgingen, met name in Amsterdam en Utrecht waar veel jonge singles wonen.”

Door de groeiende financieringsproblemen aan de onderkant van de markt zal de stedelijke woningmania afnemen, zo voorspelt het Economisch Bureau van ING. Ook zal volgens ING het huidige prijsopdrijvende effect van externe factoren zoals kamerverhuur met Airbnb afnemen door strengere toezichtregels.

Al langer klagen starters dat het kopen van een woning voor hen onbetaalbaar wordt door de alleen maar oplopende prijzen, lagere financieringsmogelijkheden en toenemende woonlasten. Omdat de vraag hierdoor zal afnemen, verwacht ING-econoom Senne Janssen dat de prijzen minder sterk zullen stijgen in Amsterdam, de koploper van de landelijke woningmarkt.

Prijscorrectie

Als dit niet gebeurt, rekent Janssen zelfs op een automatische prijscorrectie in de hoofdstad. „Mensen die in Amsterdam willen kopen moeten er niet blind vanuit gaan dat de huidige sterke prijsstijgingen zullen blijven aanhouden”, waarschuwt hij.

Zonder starters raakt de doorstroming in de woningmarkt weer op slot. De verkopen kwamen immers pas in de lift toen deze groep door de lage rente aan het kopen sloeg. Huizenbezitters komen eenvoudiger aan een nieuwe hypotheek, omdat zij een nieuwe woning kunnen financieren met geld van de verkoop van hun oude woning. In de landelijke cijfers van De Hypotheker houden deze twee groepen elkaar in evenwicht. Maar in lokale cijfers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dat doorstromers vaker een hypotheek krijgen, en starters juist minder.

Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker, constateert dat er sprake is van een tendens waarbij steeds meer starters alleen een hypotheek kunnen sluiten met financiële steun: „Zoals een schenking van de ouders of een starterslening.”

Om starters zonder deze middelen niet buiten te sluiten, vindt De Jong dat bij het afsluiten van een hypotheek ook gekeken moet worden naar het toekomstige inkomensperspectief. „Hiermee wordt de kans dat starters een betaalbare woning vinden aanzienlijk groter.”