Nieuws/Binnenland
131356
Binnenland

’Bedrijvendokter’ opnieuw in de fout

’Bedrijvendokter’ Franc van B. kan het sjoemelen niet laten.

’Bedrijvendokter’ Franc van B. kan het sjoemelen niet laten.

Arnhem - De tot langdurige gevangenisstraffen veroordeelde bedrijvendokter Franc van B. uit Laren is opnieuw de fout ingegaan. Nadat hij in december 2014 werd veroordeeld, bleek gisteren tijdens een kort geding in Arnhem dat hij van die straf weinig heeft geleerd. Als gemachtigde aandeelhouder van investeringsmaatschappijen heeft hij zich wederom op grote schaal schuldig gemaakt aan malversaties.

’Bedrijvendokter’ Franc van B. kan het sjoemelen niet laten.

’Bedrijvendokter’ Franc van B. kan het sjoemelen niet laten.

Volgens de rechter heeft de veroordeelde faillissementsfraudeur namens een aandeelhouder opnieuw ontoelaatbare handelingen verricht, waarmee hij zichzelf met vele tonnen wilde verrijken.

Op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding moet Van B. al zijn activiteiten onmiddellijkg staken. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat alle door hem genomen besluiten vóór volgende week dinsdag ongedaan zijn gemaakt. Gebeurt dat niet, moet hij 100.000 euro betalen. Ook de proceskosten zijn voor zijn rekening.

De veroordeelde bedrijvendokter heeft als gevolmachtigde van Geva Assurantiën in Arnhem getracht onder andere de Kamer van Koophandel en ING te misleiden, waarna hij probeerde andere aandeelhouders buitenspel te zetten om de bankrekeningen te plunderen.

„U heeft taken van een bestuurder verricht, terwijl u daartoe niet gemachtigd was. Daarmee heeft u heel bewust volstrekt ontoelaatbare grenzen overschreden”, aldus rechter J. den Tonkelaar, die vanwege de ernst en omvang van de zaak meteen uitspraak deed. „Zelfs gisteren nog maakte hij tijdens een aandeelhoudersvergadering onrechtmatig gebruik van zijn volmacht ”, aldus advocaat Plattel van investeringsmaatschappij KHB uit Didam, die het kort geding tegen Van B. had aangespannen.