Nieuws/Binnenland
1313951917
Binnenland

CBS: immigratie ook komende jaren grootste oorzaak van forse stijging

’Bevolking naar twintig miljoen’

Amsterdam - Twintig miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde: volgens het CBS is dat binnen veertig jaar realiteit. De bevolkingsgroei in Nederland trekt weer aan en al in 2025 tikken we een inwonertal van 18 miljoen aan. Dat komt vooral door immigratie, die de komende jaren waarschijnlijk verder gaat toenemen.

Dit jaar biedt ons land ruimte aan 118.000 mensen meer dan vorig jaar. De komende vijf jaar komen daar nog weer 100.000 mensen per jaar bij. De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

Levensduur

De levensduur stijgt. Sinds het begin van de coronacrisis sterven er wel meer mensen dan daarvoor, zegt het CBS. Maar die sterfte neemt naar verwachting de komende jaren weer af.

In 2040 is een kwart van de bevolking ouder dan 65, zo is de verwachting. Nu is dat één op de vijf. Ook lijkt het erop dat er over ruim twintig jaar twee keer zoveel tachtigplussers zijn in Nederland. In 2053 zijn het er volgens de prognose maar liefst 2,1 miljoen.

De asielmigratie in 2021 lag hoger dan verwacht, maar voorspellingen op langere termijn zijn moeilijk te maken, zeggen de statistici. Pieken en dalen hangen samen met internationale crises zoals de Balkanoorlogen in de jaren negentig en de burgeroorlog in Syrië tussen 2015 en 2017. Na een dip in de cijfers neemt dit jaar het aantal eerste asielverzoeken weer toe dankzij een groot conflict: het zijn met name Afghanen die voor asiel onze kant op komen.

"In 2041 zal aantal tachtigplussers verdubbeld zijn"

Voor 2021 wordt het aantal asielmigranten geraamd op 17.000, meer dan in een eerdere prognose geschat. Dat is maar een relatief klein deel van de hele immigratiestroom. In totaal houdt het CBS rekening met gemiddeld ruim 290.000 immigranten per jaar.

De afgelopen jaren kregen jonge mensen minder kinderen dan voorheen. Dat leek veroorzaakt door onzekerheid bij het krijgen van een vaste baan of een huis door de krapte op de woningmarkt. Door onzekerheid stellen vrouwen hun kinderwens uit, is het idee.

Inhaalslag

Dertigers en veertigers blijken nu wat meer kinderen te krijgen – ze zijn bezig met een inhaalslag, zo ziet het CBS. Dat betekent 180.000 baby’s.

„Onder jonge twintigers nam het aantal geboorten wel verder af. De redenen die vóór de coronapandemie voor uitstel zorgden, gelden voor hen nog steeds.”

Dat blijkt uit buitenlandse studies: veel 35-minners die begin 2020 nog plannen hadden voor gezinsuitbreiding, hadden die aan het begin van de pandemie in de koelkast gezet. Stellen twijfelden over zwangerschap uit angst voor de impact van corona op de economie en gezondheidszorg en vreesden het gevaar van het virus op de zwangerschap.

In Spanje bijvoorbeeld liepen de geboorten met twintig procent terug. Maar in Nederland viel het mee. Vanaf februari werden er meer kinderen geboren. „Mogelijk speelde daarbij een rol dat de economische gevolgen voor veel mensen meevielen, terwijl de focus op het huiselijke groot bleef.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop