Nieuws/Binnenland
1314828752
Binnenland

Huisbezitters in Amsterdam na 1 januari door gemeente financieel uitgekleed

D66’ers eisen van D66 uitstel rond Amsterdamse erfpachtdeadline

Honderdduizenden huizenbezitters in de hoofdstad die niet voor 1 januari a.s. een erfpachtaanvraag bij de gemeente hebben ingediend, dreigen vele tien- tot honderdduizenden euro’s meer te moeten betalen aan erfpachtkosten.

Honderdduizenden huizenbezitters in de hoofdstad die niet voor 1 januari a.s. een erfpachtaanvraag bij de gemeente hebben ingediend, dreigen vele tien- tot honderdduizenden euro’s meer te moeten betalen aan erfpachtkosten.

Amsterdam - Amsterdamse D66’ers doen een klemmend beroep op de Amsterdamse D66-leider Reinier van Dantzig om de omstreden hoofdstedelijke erfpachtdeadline met een jaar uit te stellen. Honderdduizenden huizenbezitters in de hoofdstad die niet voor 1 januari a.s. een erfpachtaanvraag bij de gemeente hebben ingediend, dreigen vele tien- tot honderdduizenden euro’s meer te moeten betalen aan erfpachtkosten. Tot nu toe lijkt D66 daarnaar te schikken.

Honderdduizenden huizenbezitters in de hoofdstad die niet voor 1 januari a.s. een erfpachtaanvraag bij de gemeente hebben ingediend, dreigen vele tien- tot honderdduizenden euro’s meer te moeten betalen aan erfpachtkosten.

Honderdduizenden huizenbezitters in de hoofdstad die niet voor 1 januari a.s. een erfpachtaanvraag bij de gemeente hebben ingediend, dreigen vele tien- tot honderdduizenden euro’s meer te moeten betalen aan erfpachtkosten.

Vandaag dient in de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat dat door acht van de twaalf gemeenteraadspartijen is aangevraagd.

Reden: honderdduizenden woningeigenaren in Amsterdam die voor 1 januari geen aanvraag bij de gemeente hebben gedaan om over te stappen op het nieuwe eeuwigdurende erfpachtsysteem zijn financieel flink de klos. Tot 1 januari wil de gemeente een aanbieding maken die gebaseerd is op WOZ-waardes van 2014 en 2015. Sindsdien zijn die waardes alleen maar opgelopen. Wie na 31 december 2019 een aanvraag indient wordt derhalve geconfronteerd met die enorm hoge erfpachtbedragen.

Klein percentage

Echter: van de 195.000 Amsterdamse huizenbezitters heeft tot nu toe slechts een klein percentage een aanvraag gedaan. Het leeuwendeel deed dat niet omdat de gemeentelijke informatie onduidelijk, ingewikkeld of onbekend is. Het verwijt van veel partijen is dan ook dat de gemeente Amsterdam onvoldoende met woningeigenaren communiceert en hen niet duidelijk wijst op de grote financiële risico’s. Onder andere makelaars, de Vereniging Eigen Huis, erfpachtbelangengroep SEBA en acht van de twaalf raadspartijen in de gemeenteraad doen daarom vandaag een klemmend beroep op de gemeenteraad om uitstel te verlenen.

Toch willen coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP daar niets van weten. Ze vinden dat de vele tienduizenden Amsterdammers genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen. De PvdA in de gemeenteraad vindt, net als GroenLinks en SP, erfpacht juist een goed middel. De vele tientallen miljoenen pachtgeld die jaarlijks bij huiseigenaren worden opgehaald worden volgens die partijen 'gedeeld met de hele gemeente'. Ook GroenLinks-wethouder Van Doorninck (Grondzaken) is die mening toegedaan.

D66’er ongevoelig

De Amsterdamse D66-leider Reinier van Dantzig, de partij die het nieuwe erfpachtstelsel in de vorige raadsperiode nota bene introduceerde, verschuilt zich nu achter coalitieafspraken. Met zijn linkse coalitiegenoten bleek Van Dantzig ongevoelig voor argumenten om Amsterdammers extra tijd te gunnen om zich te verdiepen in het systeem en hen de mogelijkheid te bieden later een aanvraag te doen. Daar is veel wrevel over binnen de partij.

Saillant is dat de D66’ers in de stadsdelen zich nu keihard uitspreken tegen dat beleid dat door D66 in de gemeenteraad wordt uitgedragen. Dinsdag is in stadsdeel West -op verzoek van D66- met ruime stemmen een advies aangenomen waarin wordt bepleit dat de erfpachtdeadline van 1 januari a.s. met een jaar moet worden verschoven, zo bepleitte D66’er Charles Vaneker. Ook hij ervaart dat heel veel Amsterdammers zich nog niet in de overstapregeling hebben verdiept. Hij wil een jaar extra tijd voor huiseigenaren om over te stappen.

Onduidelijkheid

Vaneker, in het dagelijks leven ook universitair docent communicatiewetenschap, bevestigt dat momenteel zeer veel onduidelijkheid heerst bij Amsterdammers. “Ik heb vanaf 2017 veel bijeenkomsten zelf georganiseerd. Mensen snappen het niet: de regeling is ingewikkeld. Het is echt een probleem.”

Ook de PvdA in stadsdeel West bepleitte uitstel. Dat terwijl de PvdA in de gemeenteraad bij monde van PvdA’er Carolien de Heer nog liet weten dat een nieuwe datum ‘uitstel van executie’ zou worden.

PvdA’er Frank van der Wende uit West doet evenwel een beroep op zijn collega’s in de gemeenteraad. “Geef de Amsterdammers wat meer tijd. Ik heb in mijn omgeving gemerkt dat mensen met veel onzekerheden en onduidelijkheden zitten. Als je geen aanvraag doet kom je later met een veel hogere rekening te zitten.”