Nieuws
1317783
Nieuws

Paar tientjes voordeel door nieuwe gasregels

Huishoudens hoeven binnenkort een paar tientjes minder per jaar te betalen voor het transport van hun gas.

Dat komt omdat Gasunie Transport Services (GTS) zijn tarieven van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) fors moet verlagen.

Hoeveel de consument er precies op vooruitgaat wordt pas later bekend, maar waarschijnlijk gaat het uiteindelijk om een bedrag tussen de 25 en 30 euro op jaarbasis. De nieuwe lagere tarieven gelden naar verwachting vanaf 1 juli dit jaar.

De ACM stelt op basis van de regels jaarlijks vast welke prijzen GTS aan afnemers mag vragen. De gastransporteur wordt zo streng in de gaten gehouden omdat het bedrijf een monopoliepositie bekleedt. De ingreep is volgens de ACM nodig omdat de Nederlandse onderneming beduidend minder efficiënt werkt dan vergelijkbare gastransporteurs in Europa.

De toezichthouder heeft bepaald dat de inkomsten van GTS dit jaar 100 miljoen euro lager moeten uitkomen. Tot 2021 gaan ze stapsgewijs nog eens met 100 miljoen euro omlaag. Daarmee lopen de inkomsten van GTS terug van 1 miljard euro naar 800 miljoen euro.

De nieuwe tarieven zijn onderdeel van het zogenoemde methodebesluit. Dat besluit kwam tot stand na overleg tussen toezichthouder, GTS en verschillende belangenorganisaties. Volgens de ACM heeft het uitvoerige overleg ertoe geleid dat een aantal ,,belangrijke onderdelen" van het besluit niet worden aangevochten bij de rechter. GTS zei in een reactie dat het besluit zekerheid biedt over de tarieven voor de komende vijf jaar.