Nieuws/Binnenland
1319352
Binnenland

Bedreigingen bij voetbalclub uit Bladel

Lootjesrel escaleert

Jac van der Aa, secretaris van vv Bladella, wij staan open voor een gesprek, maar wijken niet voor bedreigingen.

Jac van der Aa, secretaris van vv Bladella, wij staan open voor een gesprek, maar wijken niet voor bedreigingen.

BLADEL - Het royement van vier jeugdleden bij vv Bladella heeft geleid tot bedreigingen aan het adres van de Brabantse voetbalclub. De politie is ingeschakeld en houdt een extra oogje in het zeil bij het sportpark in Bladel. „Het is te gek voor woorden”, concludeert secretaris Jac van der Aa.

Jac van der Aa, secretaris van vv Bladella, wij staan open voor een gesprek, maar wijken niet voor bedreigingen.

Jac van der Aa, secretaris van vv Bladella, wij staan open voor een gesprek, maar wijken niet voor bedreigingen.

De boel zou worden verbouwd en ruiten ingegooid. Sponsoren en bestuursleden krijgen belletjes van mensen die in de anonimiteit goed blijken te gedijen. „We krijgen de ergste dingen te horen. Het gaat om lui die er niets mee te maken hebben”, zegt Van der Aa, kijkend naar het hoofdveld van zijn Bladella. „Het is al de hele dag een gekkenhuis. En dat voor een storm in een glas water.”

Die storm vindt zijn oorsprong in een conflict over nieuwjaarsloterij die de contributie van leden binnen de perken houdt. Dat gebeurt al decennia lang, zegt de secretaris. Dit jaar haalden jeugdleden 7.700 euro op.

Wie het niet lukt voor 25 euro aan loten te slijten, legt Bladella een eigen bijdrage van maximaal 25 euro op. Van der Aa: „Dat laat de club schriftelijk aan ouders weten voordat we de lotjes verstrekken. Feitelijk is het contributie die ze door de verkoop van lootjes kunnen verdienen. We willen leden van jongs af aan leren een tegenprestatie te leveren. De contributie zelf willen we namelijk niet verhogen.”

Voetbalmoeder Maaike Rietveld van de als lid geschrapte Kyan zegt hiervan pas op de hoogte te zijn gebracht toen haar zoon met tien verkochte loten als opbrengst naar Bladella ging. Het resterende bedrag bijleggen, weigerde ze. Een fysieke bijdrage leveren wilde ze ook niet. Bladella kon volgens Van der Aa vervolgens maar een ding doen: de vier jonge voetballers royeren. Ook na een dag vol bedreigingen en kritiek van de KNVB (’we keren dit ten zeerste af’) blijft de club bij haar standpunt.

Het voorval laat de wenkbrauwen van Marian van der Klein behoorlijk fronsen. Als onderzoekster bij het Verwey-Jonker Instituut werkte ze aan een rapport over ’vrijwilligerswerk als wederdienst’.

„Het is logisch dat verenigingen naast een tegenprestatie in de vorm van contributie, ook hand- en spandiensten mogen verlangen van leden en ouders. Zij bestaan immers bij de gratie van vrijwilligerswerk”, aldus Van der Klein. Belangrijk hierbij is volgens haar met name de communicatie over verwachtingen van wederdiensten. „Laat voordat het lidmaatschap ingaat als vereniging weten wat van eenieder wordt verwacht. Maak eventuele sancties kenbaar en onderteken dit desnoods. Dan is duidelijk: dit is de vereniging, zo gaan we met elkaar om, dit doen we voor elkaar.”

Als een jeugdlid of ouder verwachtingen vervolgens niet waarmaakt, is het volgens Van der Klein alsnog de vraag of je dan moet handhaven. „Moet je dat als vereniging wel willen? Het belang van kinderen moet voorop staan. Zij zijn hiervan de dupe, niet de ouders.”