Nieuws
1319475
Nieuws

Nederland kan meer start-ups lokken

Amsterdam - Nederland scoort goed op aantrekkelijkheid voor innovatieve start-ups en hun doorgroeiende broertjes, de ’scale-ups’. Maar om de concurrentie aan te kunnen met start-upmagneten als Stockholm, Londen en Berlijn, zal ons land een tandje moeten bijzetten, is de boodschap van samenwerkingsverband StartupDelta aan de politiek.

Een manifest dat start-upambassadeur prins Constantijn vrijdag alle Kamerfracties aanbiedt, telt elf punten die jonge snelgroeiende bedrijven het leven makkelijker moeten maken.

Voorstellen lopen uiteen van soepeler visumbeleid voor techtalent tot belastingregels die het aantrekkelijker maken durfkapitaal te herinvesteren. Andere verbeterpunten zijn een scherpere focus op it op school, meer nadruk op de ondernemende kant van onderzoek bij universiteiten en hogescholen en een rol van de overheid als ’launching customer’.

Een op ondernemerschap en snelle groei toegesneden fiscaal klimaat is een belangrijke voorwaarde, stelt prins Constantijn. „Voor start-ups is het belangrijk dat ze een deel van de beloning in aandelen of opties kunnen uitkeren. Maar omdat de Belastingdienst eist dat mensen al bij de toekenning belasting over de waarde va hun aandelen betalen, kunnen ze daardoor in moeilijkheden, terwijl het maar de vraag is of ze de aandelen ooit kunnen verzilveren”, zegt hij. „Wat we ook graag zouden zien, is wat in Engeland en Israël al gebeurt: dat durfkapitaal belastingvrij kan worden geherinvesteerd.”

Op deze manier heeft het Verenigd Koninkrijk, er volgens de prins voor gezorgd dat geld van ’angel investors’ los kwam voor start-ups. „Wat mij betreft een goed voorbeeld dat aantoont dat gericht overheidsbeleid kan werken.”

De bijdrage van de start- en scale-ups aan het landschap van het Nederlandse bedrijfsleven gaat volgens de prins verder dan de 70.000 banen die ze voor hun rekening nemen. „Die zit hem vooral in de mentaliteitsaspecten en cultuurverandering. Start-ups zijn gewoon beter in transformatieve innovatie dan grote bedrijven, die zich meer kenmerken door logheid en focus op efficiency. Ik geloof niet zo dat kleine bedrijven in hun eentje alle sectoren zullen disrupten, maar ze houden de grotere bedrijven wel scherp”, zegt hij.

Hoewel het vinden van it-talent hier soms lastig is, is financiering het vaakst de reden dat start-ups vanuit Nederland wegtrekken. Venture capitalbedrijven, die naast geld vaak ook graag expertise en netwerken delen met protégés, houden die graag in de buurt. De Nederlandse kansen moeten volgens de prins Constantijn niet worden onderschat. „Ik denk dat we eigenlijk nog wel beter gepositioneerd zijn dan metropolen als Londen, Parijs en Berlijn”, zegt hij. „We zijn beter dan wie dan ook in staat bedrijven, instituten en instellingen te verbinden. Daarin schuilt enorm veel potentieel.”