Nieuws
1319540
Nieuws

Asbestpaniek bij bewoners Landsmeer

Delen van de huizen in Gortesloot zijn provisorisch afgetimmerd en met waarschuwingsstickers beplakt.

Delen van de huizen in Gortesloot zijn provisorisch afgetimmerd en met waarschuwingsstickers beplakt.

LANDSMEER - Bewoners van honderdtwintig sociale huurwoningen in de wijk Gortesloot in Landsmeer maken zich ernstige zorgen om hun gezondheid. Hun huizen blijken vol asbest te zitten. Drie buren zouden zijn overleden aan de gevolgen van asbestkanker.

Delen van de huizen in Gortesloot zijn provisorisch afgetimmerd en met waarschuwingsstickers beplakt.

Delen van de huizen in Gortesloot zijn provisorisch afgetimmerd en met waarschuwingsstickers beplakt.

De situatie is zo zorgwekkend dat woningcorporatie Eigen Haard bewoners heeft verboden op hun eigen vliering te komen. Tevens zijn onlangs platen van de kruipruimte, waarin asbest was verwerkt, vervangen door houten exemplaren. „Maar het oude luik heb ik de afgelopen jaren misschien wel twintig keer geopend. Ik maak me zorgen welke risico’s ik daarbij heb gelopen en wat mij de komende dertig jaar nog te wachten staat”, stelt een ongeruste bewoner. „Ook kozijnplaten blijken nu van asbest. Nou, die heb ik drie jaar geleden nog geschuurd en geschilderd. Ik kan me niet voorstellen dat de woningcorporatie nu pas weet dat onze huizen, daterend van 1958, vol asbest zitten.”

Zijn buurvrouw vult aan: „Er is veel onrust in de buurt, vooral omdat er onlangs drie mensen zijn overleden aan asbestkanker. Jarenlang is er door Eigen Haard gezwegen. Pas sinds enkele bewoners zelf aan de bel trokken, is het balletje gaan rollen. Onze zolders zijn inmiddels afgesloten, her en der is een plaat verwijderd en onder de woningen is men aan het dichtmetselen geweest, maar we worden nauwelijks geïnformeerd over hoe groot de risico’s zijn. Daardoor leven we in grote onzekerheid. Aan welke gevaren zijn wij blootgesteld?”

Bewoners verwijten woningcorporatie Eigen Haard jarenlang bewust te hebben gezwegen, ondanks de meldplicht die sinds 2011 geldt voor verhuurders bij asbest. „Wellicht omdat ingrijpende renovatie hen vanwege de crisis slecht uitkwam”, klinkt het in de buurt.

Eigen Haard ontkent die lezing. „Los van het gegeven dat Eigen Haard ook tijdens de crisis onderhoud en investeringen pleegde in haar woningen, zouden wij nooit ’spelen’ met het gezondheid van onze huurders”, bezweert woordvoerder Wim de Waard.

„Nadat we constateerden dat er asbestdeeltjes op de vliering gemeten waren, zijn we direct in actie gekomen. We zijn druk bezig met inventarisatie van waar exact de asbest in de huizen zich bevindt. Niet alleen in Landsmeer overigens, maar in al onze woningen. Vervolgens is het zaak om dat ofwel te verwijderen, ofwel veilig te stellen zodat het geen risico vormt. We zijn druk bezig dit grootschalige renovatieproject voor te bereiden.”

Bewoners hebben te horen gekregen dat de renovatie in Gortesloot omstreeks april wordt uitgevoerd.