Nieuws/Binnenland
1321058355
Binnenland

IND telde 5089 aanvragen in september

Hoogste asiel-instroom sinds vluchtelingencrisis 2015

Vluchtelingen uit Afghanistan komen aan in opvanglocatie Heumensoord.

Vluchtelingen uit Afghanistan komen aan in opvanglocatie Heumensoord.

Amsterdam - De asiel-instroom in Nederland is flink toegenomen. In totaal dienden 5089 migranten in september een asielaanvraag in. Het is de hoogste instroom van asielzoekers sinds de vluchtelingencrisis van 2015.

Vluchtelingen uit Afghanistan komen aan in opvanglocatie Heumensoord.

Vluchtelingen uit Afghanistan komen aan in opvanglocatie Heumensoord.

Syriërs en Afghanen

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In september ging het voornamelijk om Syriërs (1745) en Afghanen (1286) die zich hebben gemeld voor een asielverzoek. De groepen werden gevolgd door Turken (389), Jemenieten (234) en Somaliërs (230).

Het is voor het eerst sinds de vluchtelingencrisis van 2015 dat het aantal asielmigranten zo hoog uitvalt. De laatste keer dat het aantal aanvragen hoger uitkwam was in november 2015, toen 7440 asielzoekers een aanvraag indienden.

Vreemdelingen uit Kabul

De hoge instroom is voor een deel te verklaren door asielverzoeken van geëvacueerde Afghanen. De verwachting is dat de komende tijd de aanvragen van Afghanen verder zullen stijgen. Dat komt doordat de overheid bezig is om meer vreemdelingen uit Kabul op te halen. Daarnaast kunnen Afghanen ook op eigen houtje naar Ter Apel komen om een asielaanvraag in te dienen.

Ook kloppen steeds vaker alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) aan voor opvang in Nederland. In totaal ging het in september om 303 kinderen. Het gaat voornamelijk om minderjarige Syriërs (145) en Somaliërs (45).

Veel kopzorgen COA

De hoge instroom zorgt voor veel kopzorgen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van de vreemdelingen. In totaal worden door de instantie 32.000 asielzoekers opgevangen. Dat gebeurt sinds september ook op noodlocaties, zoals in congreshallen en tentenkampen, omdat er geen plek meer is in reguliere asielcentra.

11.000 statushouders

Naast de hoge instroom zit het COA ook in zijn maag met ruim 11.000 statushouders die wachten op een woning in de asielopvang. Door een tekort aan sociale huurwoningen en een krappe woningmarkt lukt het gemeenten door heel Nederland niet om op tijd huisvesting te vinden voor deze doelgroep.

Maandag benadrukte demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus de krapte in de opvang en vroeg burgemeesters om snel over de brug te komen met 800 opvangplekken. Daar moeten in de komende weken nog eens 1500 bedden bijkomen.