Nieuws
1321595
Nieuws

'Mkb is uit investeringsdip'

Bedrijfsinvesteringen zijn terug op het niveau van 2008, het begin van de kredietcrisis. Hoewel mkb-ondernemers achterbleven, komen hun kredieten toch meer op gang. Opvallend: ondernemers investeren veel uit eigen middelen, niet alleen met bankfinanciering.

Dat blijkt uit de ING Investeringsbarometer. Vooral in de industrie en bouw is de investeringsbereidheid groot, stelt de bank. Investeren in de detailhandel en transport gebeurt het minst.

Van alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding maken zij relatief weinig gebruik.

Optimisme

Volgens econoom Katinka Jongkind zien kleinere ondernemers nu wel de ruimte om te investeren. Iets wat zij afgelopen jaren af hielden.

Vooral in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) gaan ondernemers weer investeren. Die bereidheid om te investeren trok eind 2015 al aan bij middelgrote bedrijven (50 tot 250 werknemers).

Iindustrie, groothandel en bouw hebben de grootste investeringsbereidheid. Dankzij de export is de industrie sneller hersteld van de economische recessie dan sectoren die zich op de binnenlandse markt richten.

Meer armslag

Ditzelfde geldt voor de groothandel. Beide internationale sectoren hebben inmiddels weer voldoende financiële armslag om te investeren. De bouwsector profiteert met name van een sterk aantrekkende woningmarkt. Daarentegen is de bereidheid om te investeren in de detailhandel en transport nog zeer laag.

Volg hier meer ondernemersnieuws