Nieuws
1325714
Nieuws

Column

Kabinet met GroenLinks: meer innovatie en geen hogere belastingen

De partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan volgende week overleggen over een nieuwe coalitie. In politiek Den Haag en de media wordt deze poging als een verrassing gezien. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat namelijk volledig haaks op dat van de andere drie partijen.

De paradepaardjes waarmee GroenLinks bij de kiezers heeft gescoord, zijn vooral een radicaal klimaatbeleid, een nivelleringsfeest en belastingverhogingen voor hogere inkomens, vermogens en bedrijfswinsten. In liberale kringen al aangeduid als een ramp voor het land.

Maar er zijn nog veel meer tegenstellingen. Zo staan VVD en CDA pal tegenover GroenLinks op het terrein van immigratie, integratie en het vluchtelingenbeleid. Dat er toch verder wordt gesproken, heeft vooral te maken met het feit dat GroenLinks tot de winnaars van de verkiezingen behoort en dat met deze partij een parlementaire meerderheid gerealiseerd kan worden. Ook speelt een rol dat D66 zich als progressieve partij wat ongemakkelijk voelt in een coalitie met VVD en CDA. D66 kan de steun van GroenLinks goed gebruiken, zeker als het gaat om het milieu- en klimaatbeleid waar de Democraten een voorvechter van zijn.

Er wordt niet hardop over gesproken, maar D66 en GroenLinks kijken nu al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. In veel gemeenten zal de strijd om verkiezingswinst gaan tussen D66 en GroenLinks. Blijft Jesse Klaver buiten de coalitie, dan wordt hij in de Tweede Kamer de oppositieleider op links en kan hij vanuit die positie een bijdrage leveren aan winst voor zijn partij in 2018. Ook daarom heeft D66 er belang bij dat GroenLinks deel gaat uitmaken van het nieuwe kabinet.

Groen is de toekomst

Maar los van de hier genoemde overwegingen om GroenLinks bij de formatie te betrekken, zien wij een veel belangrijkere reden om de groene partij van Klaver mee te laten regeren en dat heeft te maken met de toekomst van onze economie. Het komende decennium zal de wereldeconomie spectaculair veranderen. Onze economische groei, werkgelegenheid en welvaart zullen daardoor sterk worden beïnvloed. De contouren van de nieuwe economie, aangeduid als Economie 4.0, worden nu al zichtbaar. De belangrijkste kenmerken zijn: een snellere digitalisering, de opmars van innovatieve technologie en de uitvoering van het wereldwijde klimaatverdrag. Op 12 december 2015 werd in Parijs tussen 195 landen plus de EU een historisch klimaatakkoord gesloten, waarbij is afgesproken dat met een mix aan maatregelen de uitstoot van broeikasgassen zodanig wordt verminderd dat de opwarming van de aardbol aan het eind van deze eeuw ruim beneden de 2 graden Celsius zal blijven. Geraamd wordt dat met dit akkoord wereldwijd een investeringsbedrag gemoeid is van $13 biljoen.

Deze maatregelen hebben een geweldige impact en leiden er toe dat landen hun beleid moeten aanpassen en dat bedrijven bestaande businessmodellen op de schop nemen; ze worden 100% groen. Dat doen ze uit gezond, financieel eigen belang omdat ze anders niet zullen overleven. Daarom zijn in steeds meer landen bedrijven de voortrekkers van een groene economie, waarbij de nadruk niet ligt op de kostenkant, maar op goed renderende klimaatinvesteringen die groene winsten opleveren. In ons land heeft VNO-NCW, onder leiding van Hans de Boer, met NL Next Level het voortouw genomen.

Het is nog te weinig bekend, maar al in 2008 schreef Mark Rutte dat groen en groei elkaar kunnen versterken (zie ook: 'Pamflet van een optimist. Naar een moderne economie: een Groen Rechtse toepassing op energie’, 17 november 2008). In dit pamflet schrijft hij ook: “Slagen wij er in de Nederlandse economie om te vormen in een moderne, innovatieve economie, dan hebben we goud in handen. (…) Wij hebben optimistische krachten nodig die met vertrouwen naar de toekomst kijken. Een toekomst waarin groen en economische groei niet tegengesteld zijn, maar elkaar juist versterken.”

Dit moet Jesse Klaver, maar ook Alexander Pechtold als muziek in de oren klinken. Maar we waarschuwen alvast: Mark Rutte houdt niet van belastingverhogingen. Maar voor een effectief klimaatbeleid zijn die ook niet nodig. Wel zou een Europese CO2-belasting innovaties binnen bedrijven kunnen bevorderen, waarmee de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Een slim en groen Nederland

Op dit moment ligt bij klimaatmaatregelen de focus op een veelheid aan belastingmaatregelen en subsidies. Die zien we ook in het programma van GroenLinks. Ze worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het zijn ouderwetse, dure maatregelen uit de oude economie die in de praktijk onvoldoende effectief zijn. Bovendien kleven daaraan forse nadelen, zoals hogere lasten voor burgers en bedrijven, een gigantische bureaucratie en de fiscus wordt opgezadeld met onuitvoerbare maatregelen. Deze nadelen remmen de economische groei en leiden tot een verlies aan banen.

Daarom is het effectiever om bij het klimaatbeleid uit te gaan van Economie 4.0 en de nadruk te leggen op het aanjagen van innovatieve (doorbraak) technologieën, waarmee de uitstoot van CO2 fors kan worden verminderd. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Nederland kan zo koploper worden bij het realiseren van een slimme en groene economie met nieuwe groene werkgelegenheid. Onze ‘Smart Industry’, de nieuwe groeimotor en banenmachine van Nederland heeft bovendien alle technologieën in huis om dit wenkende perspectief waar te maken.

Voorbeelden

Voorbeelden van innovatieve technologieën waarmee een vermindering van het fossiele energieverbruik, besparingen op grondstoffen en het beperken van vervoersstromen kunnen worden gerealiseerd zijn: het digitaliseren van productie- en bedrijfsprocessen, 3D-printen, toepassingen op het terrein van IoT, Big Data, robotica, blockchain, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, technologie op het terrein van duurzaam bouwen, schone waterstof technologie voor onder meer CO2-vrij verkeer en transport. Verschillende technologieën kunnen ook worden gebruikt om het rendement van duurzame energie fors te verhogen.

Daarom is het van groot belang dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het terrein van duurzame energie en CO2-reductie-technologie extra worden bevorderd. Uiteindelijk zal zogenoemde green tech onze aardbol moeten redden. GroenLinks kan geschiedenis schrijven als ze aan een slim en groen Nederland een bijdrage gaat leveren en eist dat het nieuwe kabinet daarvoor een voldoende miljardenbedrag op tafel legt. Voor rekensommen verwijzen we naar NL Next Level.