Nieuws
1326077
Nieuws

Nieuw warmtenet in Zuid-Holland

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam

Een nieuw warmtenet moet Zuid-Holland gaan voorzien van CO2-arme energie. Vijf partijen sluiten vandaag een akkoord in de zogeheten Warmtealliantie.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam

De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en het Warmtebedrijf tekenen een verklaring om te zorgen voor een infrastructuur die restwarmte gaat transporteren naar huishoudens, tuinders en bedrijven.

Dit alternatieve warmtenet is volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf in ontwikkeling. ,,Bestaande en nieuwe leidingen moeten gebundeld worden. Elke aanbieder kan energie leveren voor hergebruik."

Energieneutraal

Volgens gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland is het doel een energieneutrale omgeving in 2035. ,,De glastuinbouw iets later. Alleen al vanuit de haven kunnen straks. 500.000 woningen van warmte worden voorzien."

Vandaag is ook bekend gemaakt dat de Rotterdamse haven onderzoek gaat doen naar de grootschalige productie van bio-aardgas LNG voor de transportsector. ,,Ook daarmee wordt de CO2-uitstoot aan banden gelegd", aldus Castelein.