Nieuws/Binnenland
1327589584
Binnenland

Nieuwe technologie helpt ic-bezetting omlaag te brengen

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de corona ic in het Ziekenhuis.

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de corona ic in het Ziekenhuis.

Het Amsterdam UMC is donderdag met een nieuwe technologie gestart waarmee beter besloten kan worden of ic-patiënten al overgeplaatst kunnen worden naar de verpleegafdeling. Daarmee hoopt het ziekenhuis de ligduur omlaag te brengen, waardoor de druk op de intensive care kan dalen.

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de corona ic in het Ziekenhuis.

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de corona ic in het Ziekenhuis.

Het is een beslissing die dagelijks op elke ic genomen wordt: kan een patiënt al naar een verpleegafdeling of niet? Als de patiënt achteruitgaat en weer terug moet naar de ic, is de kans op overlijden groter.

Te lang op de ic blijven is ook geen goed idee. „Dat is bovenal vervelend voor de patiënt”, zegt Paul Elbers, intensivist in het Amsterdam UMC. „Maar ook erg duur en het bed kan niet worden ingezet voor een andere patiënt die dat misschien veel meer nodig heeft. Allemaal erg onwenselijk met het relatief lage aantal ic-bedden in Nederland, een gebrek aan ic-verpleegkundigen en hoog ziekteverzuim sinds corona.” Zeker met het oog op een eventuele nieuwe golf van de coronapandemie dit najaar is optimaal gebruik van ic-capaciteit essentieel.

Daarom is er de afgelopen tijd door het Amsterdam UMC in samenwerking met Pacmed aan een nieuwe techniek gewerkt. Het gaat om een nieuwe software, die op basis van duizenden patiëntenkenmerken een goede inschatting kan maken of iemand al klaar is om de intensive care te verlaten en wat het risico is dat iemand binnen een week opnieuw naar de ic moet of overlijdt.

Vele waarden

Daarbij wordt onder meer gekeken naar labwaarden, medicatie, scores door verpleegkundigen (over bijvoorbeeld bewustzijn) en vele waarden omtrent de vitale functies als bloeddruk en ademhalingswaarden die elke minuut op de ic gemeten worden. De ontslagsoftware laat niet alleen een voorspelling zien, maar ook hoe die voorspelling verandert met de tijd en een lijst van factoren waarop het is gebaseerd.

Het is gebaseerd op een algoritme, dat weer zijn grondslag heeft in de data van de meer dan 25.000 ic-patiënten die daar de afgelopen tien jaar hebben gelegen. Na die analyse volgt een voorspelling. Zo kan de software aangeven dat de kans op heropname op de ic of ongewenst overlijden binnen een week na ontslag zou worden momenteel 12 procent is. De arts kan de software bekijken vanuit het elektronisch patiëntendossier en dat vraagt dus geen extra handelingen.

De hoop is dat de nieuwe software in eerste instantie vooral leidt tot het terugbrengen van de heropnames maar uiteindelijk ook helpt de ligduur van ic-patiënten omlaag gebracht kan worden, waardoor er minder mensen op de ic zullen liggen en de werkdruk afneemt. De verwachting is dat de ligduur in potentie met 6 procent teruggebracht kan worden. Momenteel ligt het aantal heropnames op Nederlandse ic’s rond de 5 tot 10 procent.