Nieuws/Binnenland
1327788089
Binnenland

Chaos bij Taskforce

’Lange wachtlijsten terwijl IND-medewerkers betaald Netflix kijken’

Amsterdam - De Taskforce Dwangsommen, die is opgezet om de achterstand van duizenden asielaanvragen bij de immigratiedienst IND weg te werken, kampt met organisatorische problemen. Vier medewerkers doen daarover anoniem een boekje open in de Volkskrant.

Er zou onder meer sprake zijn van een tekort aan begeleiders en van achterstanden bij de vorming van de dossiers op basis waarvan de medewerkers asielaanvragen moeten beoordelen. Daardoor blijft het werk stilliggen.

Een van de medewerkers zegt dat „veel mensen thuiszitten, een salaris ontvangen van ten minste 3040 euro bruto per maand en helemaal niks doen.” Ze zouden het advies krijgen de tijd te vullen met verdiepingsprogramma’s over de landen van herkomst, zoals Netflix-documentaires en bijvoorbeeld het programma Danny in Arabistan.

VluchtelingenWerk Nederland herkent de signalen: „Wij zijn verbijsterd om te horen dat IND-medewerkers aan het netflixen zijn terwijl duizenden asielzoekers al maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure. Wij ontvangen veel signalen over slechte planning, niet goed ingewerkt personeel en algehele chaos in het proces. De kwaliteit van de procedure holt daarmee achteruit.”

Reactie ministerie

„Bij een groot project als de Taskforce verloopt niet alles meteen vlekkeloos. Inmiddels is een aantal zaken verbeterd die eerder problemen opleverden, zoals de planning, bereikbaarheid, inzet en begeleiding van medewerkers”, meent een woordvoerder van het ministerie van de IND. „Dat neemt niet weg dat er ook nog zaken zijn die beter kunnen.”

VluchtelingenWerk is niet overtuigd. „Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol blijft de indruk wekken dat het om ’wat opstartproblemen’ gaat, maar we hebben ernstige twijfels”, stelt een woordvoerder. „Wij vinden dat de organisatorische chaos bij de Taskforce snel aangepakt moet worden en er kritisch gekeken moet worden naar de kwaliteit van de procedure. Dit mag niet ten koste blijven gaan van mensen op de vlucht.”

Kamerlid Groothuizen (D66) heeft aangekondigd vragen te stellen bij het wekelijkse vragenuurtje. „De problemen bij de Taskforce houden aan. D66 wil uitleg van staatssecretaris Broekers-Knol om te weten hoe ze problemen gaat oplossen en of haar ambities nog kunnen worden gehaald.”