Nieuws/Binnenland
1328112
Binnenland

IND gaat nareizigers Eritrea anders screenen

DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil beter kunnen bepalen of nareizigers uit Eritrea in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Om dat doel te bereiken wordt er in de toekomst eerder gekeken naar documenten die niet door de Eritrese staat zijn uitgevaardigd. Ook wordt eerder dna-onderzoek mogelijk gemaakt, als het gaat om bloedverwanten.

Mensen uit Eritrea die zich bij gezinsleden willen voegen die al in Nederland zijn, hebben vaak geen officiële documenten. En de officiële papieren die wel worden overlegd, zijn vaak vervalst. Daarom wil de IND nu sneller ook niet-officiële documenten wegen, zoals bijvoorbeeld een huwelijkscertificaat van een kerk. Tot nu toe gebeurde dit pas als officiële bewijzen niet konden worden geleverd.

Ook een dna-onderzoek kan nu eerder worden uitgevoerd. Daarvoor werd tot nu toe ook gewacht tot duidelijk was dat er geen officiële papieren konden worden getoond.

De IND is bij aanvragen van Eritreërs al langer extra alert, omdat er vaak sprake is van misbruik of fraude. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf eerder dit jaar al aan dat er signalen zijn dat Eritreërs in Nederland zich aanbieden als huwelijkspartner in het land van herkomst.