Nieuws
1329018
Nieuws

Werkgevers en bonden koken akkoord voor 

VNO-voorman Hans de Boer.

VNO-voorman Hans de Boer.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV bereiden akkoorden voor over pensioenen en arbeidsmarkt. Die deals moeten vlak na de verkiezingen klaar zijn zodat ze direct op de formatietafel belanden.

VNO-voorman Hans de Boer.

VNO-voorman Hans de Boer.

Dat zeggen goed ingevoerde bronnen. Hiermee kiezen de sociale partners een andere strategie dan bij het vorige kabinet. Toen is ruim na de formatie het Sociaal Akkoord gesloten waarmee problemen op de arbeidsmarkt moesten worden aangepakt.

Arbeidsmarkt

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en vicevoorzitter Ruud Kuin van de FNV proberen gezamenlijk tot een breed advies over de arbeidsmarkt te komen. De aanpak van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen, hebben niet gewerkt. Alle betrokkenen zijn ontevreden.

Polderadviesorgaan SER was al bezig met adviezen over loondoorbetaling bij ziekte, zzp’ers, langdurige werkloosheid, robotisering en leven lang leren. De Boer en Kuin hebben besloten niet met vijf losse rapporten te komen. Zij willen met een allesomvattend plan komen in de hoop dat het door een nieuwe coalitie meteen wordt opgepakt. Het streven is om in april of mei hiermee te komen, als de kabinetsformatie naar verwachting nog in volle gang is. VNO en FNV hopen dat ze de onderhandelende partijleiders dan van een probleem afhelpen door een arbeidsmarktakkoord met breed draagvlak aan te bieden.

Naar verluidt is het moeilijk om tot overeenstemming te komen. Werkgevers willen grotendeels af van de loondoorbetaling bij ziekte. Zij willen vaste contracten goedkoper maken. De vakbeweging zet voluit in op vaste banen en wil af van de fiscale voordelen voor zzp’ers.

Pensioenen

De besprekingen over pensioenen lopen soepeler. De polder stuurt aan op een verplicht pensioensysteem met minder solidariteit tussen generaties. Ook zou er meer keuzevrijheid moeten komen.