Nieuws/Binnenland
1333012694
Binnenland

Kinderbijslag voor ouders studerende kinderen

DEN HAAG - Ouders met studerende kinderen tot 18 jaar krijgen vanaf volgend jaar recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Daarover hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overeenstemming bereikt, bevestigen zij na een bericht in het AD.

Ouders verliezen nu het recht op kinderbijslag als hun kind van 16 of 17 jaar een hbo- of universitaire studie gaat volgen. Voorheen kregen studenten in plaats daarvan een studiebeurs, maar die werd in 2015 afgeschaft en vervangen door het leenstelsel.

Daarmee was volgens VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan „een kromme situatie” ontstaan. „Het is niet uit te leggen dat ouders financieel gekort worden als kinderen studeren”, vindt CDA’er René Peters.

De maatregel die de regeringspartijen zijn overeengekomen, kost 54 miljoen euro. Dat wordt betaald door de kinderbijslag voor alle ouders eenmalig niet te laten meestijgen met de inflatie.