Nieuws/Binnenland

’Amsterdam voor het eerst voorop’

Werkloze jongere wordt schaars, Amsterdam jubelt

Door Ertan Basekin

Wethouder Arjan Vliegenthart is tevreden met de eerste resultaten. Amsterdam loopt naar eigen zeggen voorop in de strijd.

Wethouder Arjan Vliegenthart is tevreden met de eerste resultaten. Amsterdam loopt naar eigen zeggen voorop in de strijd.

RICHARD MOUW

Amsterdam - De jeugdwerkloosheid is nu voor het eerst lager dan voor de crisis. Vooral in Amsterdam blijkt de vraag naar jongeren groot: in de hoofdstad werden dit jaar 1020 jongeren (tot en met 26 jaar) uit de bijstand gehaald. De gemeente jubelt om de positieve cijfers die vandaag naar buiten komen, maar de belangrijkste oorzaak lijkt de aantrekkende economie.

Wethouder Arjan Vliegenthart is tevreden met de eerste resultaten. Amsterdam loopt naar eigen zeggen voorop in de strijd.

Wethouder Arjan Vliegenthart is tevreden met de eerste resultaten. Amsterdam loopt naar eigen zeggen voorop in de strijd.

RICHARD MOUW

Vandaag brengt wethouder Arjan Vliegenthart (Armoede) de recente jeugdwerkloosheidscijfers naar buiten. Momenteel zitten nog 2761 jongeren met een bijstandsuitkering thuis. „Amsterdam loopt voor het eerst sinds 2003 als G4-gemeente voorop in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid”, aldus Vliegenthart. In 2013 was 14,7% van de Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar werkloos; in 2016 is dit gedaald tot 9,4%.

Vliegenthart erkent dat dat mede te maken heeft met de spectaculaire groei van de economie. Toch vindt hij de rol van de overheid ook belangrijk. „Het totaalaantal jongeren dat sinds 1 januari aan het werk of naar school is begeleid, is 4986. Dit is inclusief het aantal jongeren dat uit de uitkering is”, aldus Vliegenthart. „Natuurlijk hebben we de economische wind mee. Maar juist dan moet je de zeilen goed hebben staan om daarvan te profiteren. Dat is in Amsterdam gelukt”, verwijst hij naar de Aanpak Jeugdwerkloosheid van de stad. Ambtenaren trekken jongeren soms letterlijk van de bank om ze op weg te helpen.

Landelijk is het werkloosheidspercentage onder jongeren 7,9%, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vlak voor het begin van de crisis was 8,4% het laagste niveau.

Vooral schoolverlaters succesvoller

„Jongeren profiteren het eerst op de arbeidsmarkt als de economie op volle toeren draait”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV. „Er is op dit moment veel werk en jongeren spelen goed in op flexibele en kleinere banen.”

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen constateert dat vooral de werkloosheid onder de groep schoolverlaters hard is gedaald tot onder de 6%. „Meestal zie je dat jongeren die net van school komen grote moeite hebben met het vinden van een baan, maar dat is nu niet meer het geval. Zij komen juist makkelijker aan werk.”

Volgens Witjes is de daling van de jeugdwerkloosheid ook te danken aan de vele lokale en regionale projecten in ons land. „In 2012 en 2013 bevond de werkloosheid onder jongeren zich op een hoogtepunt. Veel gemeenten hebben de problemen in kaart gebracht. Daarbij is gekeken wie deze jongeren zijn en hoe vroegtijdig schooluitval kan worden tegengegaan.”

De arbeidsmarktdeskundige kan zich goed voorstellen dat de jeugdwerkloosheid in sommige regio’s harder is gedaald dan op andere plaatsen. „Als we bijvoorbeeld kijken naar Amsterdam, dan is daling van de jeugdwerkloosheid vooral te danken aan de banengroei, die veel groter is dan in de rest van het land. De horeca is daarvan een goed voorbeeld. Die sector maakt een enorme groei door en veel jongeren werken in die branche.” Amsterdam heeft ook een pilot uitgevoerd om meer jongeren met een niet-westerse achtergrond aan een baan te helpen. Die was succesvol en wordt uitgerold over stadsdeel West.

Lees meer over