Nieuws
1334422
Nieuws

VEH in actie tegen erfpachtplan

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is teleurgesteld in het nieuwe erfpachtvoorstel van de gemeente Amsterdam. De belangenbehartiger voor woningbezitters wil op 20 mei opnieuw in de hoofdstad gaan demonstreren.

„In januari, bij het eerste voorstel van het Amsterdamse college, hadden we vijf kritiekpunten”, zegt een woordvoerder van de belangenbehartiger van huizenbezitters.

„Die gelden alle vijf nog. Het voorstel is wel iets verbeterd, al is het beter om te zeggen dat het iets minder negatief is, want het blijft nog steeds tot te hoge prijzen leiden voor Amsterdammers.”

Betaalbaar blijven

Het uitgangspunt van de VEH is dat een nieuw erfpachtstelsel betaalbaar moet blijven voor de Amsterdammer. „Dat principe zien wij niet. Het is aan alle kanten minder slecht, maar daarmee is het nog niet goed. Belangrijk tegenargument is dat de gemeente inhalig is. Als een woning in waarde stijgt, wordt in de erfpachtcontracten een onevenredig groot deel van die waardestijging toegekend aan de grond. De verbeteringen die mensen in hun eigen woning doen, komt op die manier ten goede aan de gemeente. Nu staat het belang van de gemeente voorop en niet die van de Amsterdammers. Nee, het is nog lang niet goed genoeg. Er moet echt wat verbeteren.”

Teleurgesteld

Niet alleen de VEH is teleurgesteld. Direct werd al duidelijk dat Seba, de belangenbehartiger voor erfpachters, niets voelt voor het gewijzigde plan. De onderliggende rekenmethode die de gemeente hanteert wordt immers niet veranderd, terwijl daar juist grote bewaren tegen zijn.

Koen de Lange, voorman van Seba gaat dan ook een referendum, waarvoor al duizenden handtekeningen zijn opgehaald, in gang zetten. Bovendien komt er een nieuwe demonstratie, die gepland staat voor 20 mei.

Ook deskundigen waren eerder al kritisch op de rekenmethode die de gemeente hanteert. Er zou te veel politiek in techniek zijn gestopt, is een van de verwijten. Het stadsbestuur werd eerder al onder ruim zevenduizend brieven van boze Amsterdammers bedolven. De vraag rijst of daarnaar goed genoeg is geluisterd.

Het nieuwe plan wordt momenteel nog doorgerekend. Ook komt er een rekentool online, waaruit moet blijken wat het aangepaste voorstel voor individuele erfpachters betekent.

De politiek en erfpacht