Nieuws
1336025
Nieuws

Steeds meer oproepbanen

Amsterdam - Het aantal oproepbanen neemt hard toe, maar dit werk is niet erg populair. Van de oproepkrachten wil bijna de helft liever vast werk.

Uit cijfers die het CBS vandaag publiceert, blijkt dat in vijf jaar het aantal oproepbanen met een derde is toegenomen. Inmiddels is 7% van alle banen op oproepbasis, tegen 5% in 2010.

Meer dan de helft van die 545.000 banen wordt ingevuld door jongeren die bijvoorbeeld in de horeca werken, maar ook het aantal oproepbanen dat door 25-plussers wordt ingevuld is inmiddels ruim voorbij de 200.000. Van die groep geven vier op de tien aan dat ze liever een vast dienstverband zouden hebben.

Onder uitzendkrachten ligt het aandeel werknemers dat liever in vaste dienst zou zijn nog hoger: 57%. De horeca is grootverbruiker van oproepkrachten: meer dan een kwart van de banen wordt op die manier ingevuld. Andere grote stijgers zijn handel en landbouw, bosbouw en visserij. In de zorg daalde het aantal oproepbanen juist. Vakbonden verzetten zich ondertussen met hand en tand tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De werkgevers menen echter dat de trend niet te keren is, en de ’baanzekerheid’ van vroeger een illusie.

 

 

  Tijdelijke ondersteuning nodig? Maak binnen enkele minuten zelf een nulurencontract.