Nieuws/Binnenland
134359868
Binnenland

Ggz slaat alarm

Meer jongeren in acute crisis tijdens pandemie

Ter illustratie.

Ter illustratie.

AMERSFOORT - De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ziet een „forse” stijging van het aantal crisismeldingen bij de eigen jeugdinstellingen, vooral in de Randstad, West-Brabant en het oosten van het land. Het gaat om kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïciderisico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt. De Nederlandse ggz roept de politiek op om „snel in te grijpen.”

Ter illustratie.

Ter illustratie.

De koepelorganisatie deed, na alarmerende signalen nog voor de harde lockdown, navraag bij twintig instellingen. „Er wordt door deze aanbieders een verband met corona gelegd”, meldt de Nederlandse ggz.

Sommige instellingen, die exacte cijfers aanleverden, melden stijgingen van 30 tot zelfs 60 procent ten opzichte van de periode voordat de coronacrisis losbarstte. In één geval was er zelfs een verdrievoudiging van de spoedaanmeldingen, meldt ggz op de eigen site. Er is vooral een toename van meldingen over kinderen en jongeren met eetstoornissen en suïcidaliteit.

Instelling Amsterdam kan het niet meer aan

„In Amsterdam is de nood zo hoog dat een instelling zelf een melding heeft gedaan bij de inspectie omdat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. De gemeente werkt mee in de administratieve lastenverlichting zodat professionals gelijk het vertrouwen en de ruimte krijgen om te doen wat nodig is om zorg op te schalen, de verantwoording volgt later”, aldus voorzitter Jacobine Geel. „Er zijn meer gemeenten die ons helpen waar het kan, maar ook gemeenten die strak vast blijven houden aan verantwoordingseisen. In de ziekenhuiszorg zou dat onacceptabel zijn.”

Geel vervolgt: „We roepen alle gemeenten op om zorgprofessionals alle ruimte te bieden om de benodigde zorg te verlenen. Knellende budgetplafonds moeten er in deze noodsituatie echt vanaf, de hulp en de extra inzet van personeel vanwege de toenemende zorgzwaarte moet gefinancierd. De stijging van kinderen en jongeren die sinds corona in de problemen komt is schrikbarend en vereist directe actie.”

„We maken ons grote zorgen dat met de tweede lockdown nog meer kinderen door het ijs gaan zakken. Op alle fronten moet de jeugd-ggz daarom nu ondersteund worden”, waarschuwt ook Arne Popma, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op de site van ggz.