Nieuws/Binnenland
1346386219
Binnenland

1071 verblijfsvergunningen na kinderpardon

De twee Armeense kinderen Lili en Howick voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

De twee Armeense kinderen Lili en Howick voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

Den Haag - De verruiming van het kinderpardon heeft 569 asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn alsnog een verblijfsvergunning opgeleverd. Bovendien hebben 502 volwassen familieleden van de kinderen ook een papiertje gekregen.

De twee Armeense kinderen Lili en Howick voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

De twee Armeense kinderen Lili en Howick voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. De 1071 extra verblijfsvergunningen die eerder niet werden verleend zijn het gevolg van een politieke ommezwaai. Vorig jaar werd in de coalitie afgesproken dat er opnieuw moest worden gekeken naar asielkinderen die al lang in Nederland verblijven. Ook hun familieleden moesten aanspraak kunnen maken op permanent verblijf in Nederland, was de plotselinge afspraak.

Dat gebeurde terwijl er juist in het regeerakkoord was afgesproken dat er geen nieuw zogenoemd ’kinderpardon’ zou komen. Onder druk van de ChristenUnie en D66 en na een draai van het CDA werd de VVD met de rug tegen de muur gezet. De liberalen gingen voor wat wisselgeld door de pomp en gingen alsnog akkoord met toch weer een nieuw pardon. Er werd afgesproken dat in ruil daarvoor zeggenschap van de staatssecretaris over individuele asielzaken - de discretionaire bevoegdheid - zou verdwijnen.

Door die afspraak zijn afgelopen jaar lang in Nederland verblijvende kinderen zonder verblijfsvergunning nog eenmaal bekeken met ’een minder zware toets’. Die werd uitgevoerd als bleek dat de aanvrager zich niet langere tijd - drie maanden aaneengesloten - aan het toezicht van de overheid had onttrokken.

Uit gegevens van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt nu dat 263 kinderen automatisch in aanmerking kwamen voor een herbeoordeling. Daarvan hebben er 235 een verblijfsvergunning gekregen. Daarnaast hebben zich nog 837 kinderen gemeld die niet ’automatisch’ voor deze regeling in aanmerking kwamen. Daarvan hebben nog eens 334 kinderen een vergunning gekregen.

Volgens de staatssecretaris zijn sommige aanvragers afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Zo hadden sommige kinderen helemaal geen asielaanvraag lopen. Ook was er een groep kinderen die niet tenminste al vijf jaar na de asielaanvraag in Nederland was. En sommige aanvragen waren niet vijf jaar voor hun achttiende levensjaar ingediend, waardoor ze kansloos waren. Bovendien was er een aantal keer sprake van identiteitsfraude, gevaar voor de openbare orde of was er al een verblijfsvergunning op een andere grond verleend.

Alle aanvragen zijn vorig jaar al door de Immigratie en Naturalisatie Dienst afgehandeld. Aanspraak maken op de regeling kan nu niet meer. Aanleiding voor de politieke draai was de discussie over de Armeense kinderen Lili en Howick. Zij mochten ondanks eerdere afwijzingen van de rechter toch opeens blijven, omdat toenmalig staatssecretaris Harbers besloot ze kort voor de uitzetting een verblijfsvergunning te geven.