Nieuws/Nieuws

'Meer toezicht op Airbnb'

Door Ariane Kleijwegt

Hollandse Hoogte

Overheid en burgers zijn nog veel te naïef over de schadelijke maatschappelijke gevolgen van onlineplatformen als Airbnb en Uber. Dat constateert het Rathenau Instituut in een vandaag verschenen rapport. „Innovatie is mooi, maar niet ten koste van alles.”

Hollandse Hoogte

Discriminatie, monopolisering, belastingderving en zelfs het schenden van de openbare orde. Het zijn nog niet eens alle negatieve effecten van de deel- en kluseconomie die in het rapport ’Eerlijk delen’ worden opgesomd.

„We moeten af van het idee dat deze online platformen alleen maar vrijheid geven”, zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de maatschappij.

Lees hier meer over de bedreiging