Nieuws
1347105
Nieuws

VEH torpedeert nieuw erfpachtplan

De Vereniging Eigen Huis (VEH) komt tot de conclusie dat het nieuwe erfpachtsysteem gemiddeld 29 procent duurder uitpakt dan het huidige stelsel van voortdurende erfpacht.

Dat is in strijd met het oorspronkelijke uitgangspunt dat de gemeente niet hoeft te verdienen op erfpacht”, stelt woordvoerder Hans André de la Porte.

Het herziene erfpachtplan werd doorgerekend door Rob de Wildt. Hij komt tot de conclusie dat voor twee derde van de Amsterdamse huizenbezitters de uitkomst veel te ongunstig blijft. VEH gaat onderzoeken of het voorstel als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt. Indien daar aanleiding toe is zal het aanhangig worden gemaakt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Amsterdamse huiseigenaren noemden het eerste erfpachtplan van de gemeente, gepresenteerd in januari 2017, ’oneerlijk’, ’niet realistisch’ en ’slecht onderbouwd’. Maar het nieuwe plan is niet veel beter. Het zit nog vol systeemfouten, stelt VEH.

De belangenclub voor huiseigenaren heeft daarom een brandbrief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders met daarin de belangrijkste bezwaren. Die brief wordt vandaag openbaar. De vaststelling van de inmiddels omstreden buurtstraatquote (bsq) wordt een ’blackbox’ genoemd, die ook nog eens van jaar tot jaar alle kanten op kan schieten. „Van de bsq’s is niet te achterhalen hoe ze zijn bepaald”, stelt De Wildt vast.

De verlaging van de bsq’s is een ratjetoe voor wie kijkt naar de verdeling over de stad. „Voor enkele straten in Oost ligt de verlaging in de orde van 25 procent”, stelt De Wildt. „In Zuidoost op meer dan 75 procent. Bij appartementen lijkt de verlaging 20 procent als ondergrens te hebben, in een enkel geval is het meer dan 50 procent.” De Wildt vindt dat met de verlaging van de bsq’s de transparantie van de erfpachtregeling niet is verbeterd. „Het systeem met een ellenlange lijst van bsq’s is bewerkelijk, ondoorzichtig en vergt een forse hoeveelheid onderhoudsactiviteiten.”

„Het is zeker de vraag of het voorstel in financiële zin redelijk en billijk is voor alle Amsterdammers met een woning of appartement op gemeentelijke erfpachtgrond. Voor velen is dat zeer te betwijfelen”, schrijft hij.