Nieuws
1347614
Nieuws

Elektriciteitsmarkt Nederland steeds groener

AMSTERDAM - Er zijn ten opzichte van 2014 bijna twee keer zoveel energie-aanbieders op de Nederlande markt actief die louter groene stroom leveren. Dat zijn er nu 25. Tegelijkertijd nam het aantal aanbieders van fossiele energie de afgelopen drie jaar af van 22 naar 13, becijferde belangenorganisatie WISE woensdag. 

Alle grote energiebedrijven, die traditioneel veel uit fossiele brandstoffen opgewekte stroom leverden, hebben in 2016 hun aandeel stroom uit kolencentrales fors verminderd. Daarvoor in de plaats kwam veelal schonere stroom uit gascentrales.

De totale CO2-uitstoot in Nederland steeg in 2016 met 2,7% Volgens WISE is dat te verklaren omdat de grote stroomleveranciers simpelweg meer stroom zijn gaan leveren.