Nieuws
1348502
Nieuws

Beperk risico's voor zzp'er met mkb-ambitie

AMSTERDAM - Het nieuwe kabinet moet werk maken van het verlagen van werkgeversrisico's zoals de loondoorbetaling bij ziekte. Daarmee zouden meer zelfstandigen zonder personeel (zzp) ervoor kiezen om door te groeien tot een midden- of kleinbedrijf (mkb) en dat is weer goed voor de werkgelegenheid. 

Dat is het pleidooi van Stichting ZZP Nederland. Volgens stichtingsvoorzitter Maarten Post hebben ,,te hoge werkgeversverplichtingen" er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het mkb juist veelvoudig afscheid nam van personeel. Dat heeft ook de doorstroming van 'eenpitters' naar mkb-bedrijven in de weg gezeten.

ZZP Nederland, waarbij ruim 41.000 zzp'ers zijn aangesloten, ziet een ,,enorm potentieel" aan startende ondernemers die kunnen doorgroeien naar het mkb. ,,Maar dan moet de overheid daar wel de voorwaarden voor scheppen", aldus Post. ,,Dat doe je niet door ondernemers te belemmeren met loondoorbetaling bij ziekte van personeel, fiscale lastenverzwaring en opgelegde pensioenverplichtingen."