Nieuws/Binnenland
1352489
Binnenland

Maanden trekken aan stukken

Duizenden pagina’s onder de pet

De mappen vol documenten over criminele asielzoekers die De Telegraaf pas kreeg na een Wob-verzoek.

De mappen vol documenten over criminele asielzoekers die De Telegraaf pas kreeg na een Wob-verzoek.

Amsterdam - Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg De Telegraaf in februari alle documenten op die betrekking hebben op het aantal aanhoudingen van migranten. Aanleiding waren een belangrijke tip en de aanhoudende berichten over een golf van misdrijven gepleegd door asielzoekers uit veilige landen.

De mappen vol documenten over criminele asielzoekers die De Telegraaf pas kreeg na een Wob-verzoek.

De mappen vol documenten over criminele asielzoekers die De Telegraaf pas kreeg na een Wob-verzoek.

Een deel van hen doet een bijna bij voorbaat kansloze aanvraag op asiel en gebruikt de maanden die de IND nodig heeft om de hele procedure te doorlopen. In de tussentijd gebruiken zij het azc als uitvalsbasis voor strooptochten, waarschuwden politie en burgemeesters eind vorig jaar.

,,De politie registreert uitsluitend op het geconstateerde strafbare feit en niet op bevolkingsgroepen ofwel op de verblijfsstatus van migranten of dergelijke”, schreven juristen van de korpsleiding in antwoord op dat verzoek. Een fout, gaf de politie al snel toe, want juist vanwege de snel stijgende aantallen nieuwkomers in 2015 waren agenten hier juist volop mee bezig.

Lees (premium): Straffeloos in de fout

Nadat deze fout aan het licht kwam, beloofde de politie opnieuw te gaan zoeken naar cijfers. En vandaag blijkt hoe gedetailleerd agenten de ontwikkelingen van migratie en de gevolgen voor hun werk bijhouden. De Telegraaf kreeg ruim tweeduizend pagina’s met cijfers, en dat is maar een deel van alle documentatie die is verzameld door alle regionale eenheden. Interne stukken waarin opsporingsinformatie staat, zijn niet geopenbaard. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om A4’tjes met foto’s en namen van veelplegers uit een bepaald asielzoekerscentrum.

De Telegraaf kreeg niet alleen informatie over het aantal aangehouden verdachten, hun nationaliteit en het aantal geregistreerde misdrijven op en rond azc’s, maar ook rapportages over de aanpak van het probleem van de asielhoppers.

Het is moeilijk om uit de duizenden pagina’s met cijfers precies te vertellen hoe vaak asielzoekers betrokken zijn bij criminaliteit. Dat komt onder meer omdat de methode waarop de politie rapporteert, gedurende 2016 enkele keren wijzigde. Ook stopte de politie naar eigen zeggen vorig jaar oktober met de weekrapportages. Daarnaast is alleen het aantal delicten genoemd dat kan worden gekoppeld aan een aangehouden verdachte. En het werkelijke aantal gepleegde misdrijven is nog altijd veel hoger dan het aantal opgehelderde misdrijven.