Nieuws
1353367
Nieuws

Oppositie Amsterdam eist herberekening erfpacht

Amsterdam - De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Amsterdam wil een second opinion over het felbekritiseerde erfpachtplan dat door collegepartijen VVD, D66 en SP wordt voorgesteld. Intussen bereiden inwoners uit Zuid met advocaten een claim van een miljard euro tegen de gemeente voor.

De PvdA (10 zetels), GroenLinks (6 zetels), Partij voor de Dieren, het CDA en de Partij van de Ouderen (bij elkaar 3 zetels) hebben afgelopen dagen de koppen bij elkaar gestoken en eisen dat verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) een onafhankelijk onderzoeksbureau aan het werk zet om de gevolgen van het erfpachtplan goed in kaart te brengen. Het vorige plan werd door de Rebel Group doorgerekend.

De partijen hebben met 19 zetels geen meerderheid in de gemeenteraad, maar trekken nu voor het eerst sinds dit plan bekend werd wel samen op, hetgeen een ’serieus signaal’ zou moeten zijn voor het college, zo stellen de partijen. „Als er geen gehoor aan onze oproep wordt gegeven, hebben we bovendien nog een motie uit 2015 achter de hand waarin we een raadsonderzoek kunnen afdwingen”, waarschuwt Marjolein Moorman. Een tweede eis van alle oppositiepartijen is dat alternatieve voorstellen -die van de PvdA en die van het CDA, de PvdD en PvdO- worden doorgerekend, zodat op basis van die doorrekeningen ’een goed debat’ kan plaatsvinden. GroenLinks ziet ook graag een uiteenzetting van de gevolgen van het ’Van Poelgeest-plan’, dat overigens in 2014 na veel kritiek werd ingetrokken.

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, die ook pleit voor meer onafhankelijk toezicht, is blij dat de voltallige oppositie nu met één vuist op tafel kan slaan. „Wij hebben nu gewoon niet voldoende informatie om een goed besluit te nemen. Er wordt door de gemeente nog steeds een verkeerde berekeningsmethode gebruikt en daarmee kom je tot volstrekt rare resultaten. Wat er nu voorligt rammelt en er schuilt willekeur in. Daar moeten we dus vanaf.”

Moorman (PvdA): „Er moet nu eerst een goed en gedegen onderzoek komen. We hebben als oppositie best een verschil van inzicht, maar laten nu wel zien dat het ons menens is en dat je zo’n ingrijpend plan niet als college met handjeklap in achterkamertjes kunt bepalen.” GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting wijst er ook op dat er een goede doorrekening moet komen voor de impact van dit erfpachtplan op de huizenmarkt en huurders. „We wilden als raad juist de betalingsproblemen die mensen ervoeren bij verhoging van hun canon oplossen. Het plan dat er nu ligt is daar geen oplossing voor. Dit is alsof je tegen een huurder die geconfronteerd wordt met een veel hogere huurprijs -en dat niet kan betalen- zegt: je kunt het huis ook wel van mij kopen, maar dan voor een nóg hoger bedrag. Dat werkt natuurlijk niet.”

Vandaag spreken tientallen huiseigenaren tijdens de commissievergadering in. Een groep inwoners uit de Apollo-, Prinses Irene- en Minervabuurt zal een claim aankondigen van 1 miljard. „De vereniging zal een actie tot collectieve schadevergoeding instellen jegens de gemeente Amsterdam, zodra de nieuwe eeuwigdurende erfpachtregeling wordt aangenomen.”