Nieuws
1353710
Nieuws

KPMG om failliet Imtech voor de rechter

Curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech slepen accountant KPMG woensdag voor de rechter. Ze willen de accountantsreus dwingen om volledig mee te werken aan het feitenonderzoek naar de ondergang van de beursgenoteerde installatiereus uit Gouda.

Dat blijkt uit het zojuist gepubliceerde zesde faillissementsverslag van Imtech.

Uit datzelfde verslag blijkt ook dat KPMG vorig jaar een boete heeft gehad van beurswaakhond AFM vanwege de belabberde controle van - onder meer - de boeken van Imtech over 2011. Curatoren Paul Peters en Jeroen Princen willen via de rechter afdwingen dat KPMG onderliggende stukken die te maken hebben met deze boete openbaar maakt voor nader onderzoek.

De AFM publiceerde in 2016 voor het eerst over de boete voor KPMG. Grote delen van de tekst van het boetebesluit zijn zwart gemaakt. Daardoor is niet duidelijk voor de controle van welke bedrijven KPMG de boete kreeg. En ook is niet goed duidelijk op welke onderdelen van de controle KPMG onvoldoende werk heeft verricht.

Niettemin laat de AFM zich in de conclusie over het werk van KPMG in het boetebesluit wél in vernietigende woorden uit: "De externe accountant heeft een goedkeurende controleverklaring in het maatschappelijke verkeer gebracht, zonder dat daaraan vereiste controlewerkzaamheden zijn vooraf gegaan. De geconstateerde tekortkomingen brengen tevens mee dat KPMG in strijd heeft gehandeld met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid, alsmede van professioneel gedrag."

De dagvaarding van KPMG en daarop volgende rechtszaak van aanstaande woensdag vormen inleidende beschietingen die mogelijk uitmonden in een aansprakelijkstelling van de accountantsreus voor een deel van de schade die ontstond bij het faillissement van Imtech.

Installatiebedrijf Imtech ging in 2015 failliet. Het bedrijf worstelde toen al enkele jaren met de naweeën van fraude van de Duitse directie. Torenhoge schulden en een slechte markt deden het Goudse concern definitief de das om.

Ook KPMG ontsprong de dans niet helemaal. De accountantsreus nam afscheid van Willem Riegman, de partner die jarenlang de boeken deed bij Imtech en daardoor onder vuur was komen te liggen. Verder kocht KPMG aansprakelijkheid af middels een miljoenenschikking met gedupeerde Imtech-beleggers.

De Imtech-curatoren zijn niet beschikbaar voor commentaar.

KPMG laat weten steeds te hebben meegewerkt door informatie uit controledossiers aan de curatoren te verstrekken. "Maar wij vinden het huidige informatieverzoek te ver gaan", laat een woordvoerder van KPMG schriftelijk weten.

Hij wijst erop dat op het boetebesluit vertrouwelijkheid rust. "Uit principe meent KPMG - net als de AFM - dat dit document vertrouwelijk moet blijven in de relatie tussen KPMG en toezichthouder AFM, vandaar dit kortgeding", aldus de woordvoerder.