Nieuws/Wat U Zegt

’Gevoel van onrecht of geldzucht?’

Peter Schoonen

Bij het lezen van acties van claimclubs zoals nu weer tegen Volkswagen, bekruipt mij een gevoel van weerzin. Voelt men zich nu echt zo oneerlijk behandeld, of heeft men alleen maar dollartekens in de ogen?

Peter Schoonen

Wanneer men zich misleid voelt bij de aankoop van een dergelijke auto, moet de mate van uitstoot van schadelijke stoffen in ieder geval mede van doorslaggevende aard zijn geweest om tot koop over te gaan. Hoeveel kopers zullen ook maar bij benadering kunnen melden hoe het volgens hen zit met de uitstoot van hun nieuw verworven bezit?

Volgens de voormalig ANWB-directeur (hoe diep kan men zinken?) kan men zelfs de aankoopsom terugvorderen.

Bij ontbinding van een koopovereenkomst wordt deze teruggedraaid. De koper levert de auto weer in. Deze koper heeft echter geruime tijd gebruik gemaakt van het aangekochte, in dit geval de auto. De rechter mag voor dit gebruik een passende vergoeding in mindering brengen. Een redelijke afschrijving dus. Hoeveel van de deelnemers aan deze claimstichting zijn nog bereid om hun auto in te leveren bij toepassing van een normale afschrijving? Of stellen zij dan: „Dat is de bedoeling niet! Ik wil geld zien!”

Jan Oosterhof,

Hellendoorn