Nieuws
1359540
Nieuws

'Polisvoorwaarden in strijd met de wet'

Onlangs kwam mij een klacht onder ogen van een mevrouw die een eigen expert wilde inschakelen. De wet zegt in artikel 7:959 Burgerlijk Wetboek dat de kosten om tot vaststelling van de schade te kunnen komen ten laste van de verzekeraar komen.

Anders gezegd: de kosten van de contra-expert (die stelt immers de schade vast) moet de verzekeraar vergoeden. Een ander artikel (963 BW) noemt nog speciaal dat van dit artikel niet mag worden afgeweken.

Klantbelang geschaad

Dan zou je denken dat verzekeraars dit wel gewoon in hun polisvoorwaarden zullen overnemen, maar NIET dus! Nog geen 2 jaar geleden is er op tv en in de vakpers van alles over dit onderwerp te doen geweest, tot kamervragen aan toe, omdat onze helpdesk toen óók al aandacht aan dit onderwerp besteedde. Helaas is er in de praktijk nog NIETS veranderd. Nog steeds vermelden de polisvoorwaarden van verzekeraars allerlei onzin, om de verzekerde toch vooral maar te kunnen beperken en te ontmoedigen als hij het in zijn hoofd mocht halen een contra-expert in te schakelen.

Achmea boven de wet

De grootste verzekeraar van Nederland -Achmea- heeft samen met andere verzekeraars zelfs een regel in haar voorwaarden opgenomen die expliciet de vrije contra-expert (dus niet Nivre aangesloten) structureel buitensluit. Het burgerlijk wetboek geeft de verzekerde in de genoemde artikelen alle redelijke ruimte om een eigen expert in te schakelen, maar Achmea heeft waarschijnlijk te vaak meegemaakt dat de vrije experts voor haar te lastig zijn en haar te veel geld kosten. De verzekeraar heeft er wat op verzonnen om die experts buiten de deur te houden. In de polisvoorwaarden stelt Achmea namelijk dat dat de kosten van de contra-expert alleen worden vergoed als de expert bij het Nivre is aangesloten. Geheel in strijd met het Burgerlijk Wetboek, totaal tégen het klantbelang, maar Achmea stelt zichzelf ijskoud boven de wet, onder het mom dat het Nivre zaligmakend is en met de impliciete suggestie dat je geen kwaliteit kunt verwachten bij niet Nivre-aangesloten experts. Complete onzin, maar de doorsnee verzekerde laat zich doorgaans met dit soort voorwaarden afschepen, hij heeft als leek geen zin in gezeur en dat is nu nét wat Achmea wil.

Nivre in kielzog Verbond

Het Nivre is een belangenorganisatie van en voor experts die veel met verzekeraars te maken hebben. Het Nivre en de belangenorganisatie voor verzekeraars -het Verbond van Verzekeraars- zijn dan ook twee (glibberige en manipulerende) handen op één buik. Het grootste expertisebureau van ons land (CED) is zelfs eigendom van de gezamenlijke verzekeraars. Vrijwel alle experts van CED zijn bij het Nivre aangesloten. Dat geldt ook voor andere grote bureaus die -vrijwel uitsluitend- voor verzekeraars werken, zoals bijvoorbeeld Dekra. Tussen deze partijen bestaat dus een grote mate van afhankelijkheid en belangenverstrengeling: ons kent ons!

Bij alle dossiers die onze helpdesk onder ogen heeft gehad waarbij een expert van Dekra of CED (maar óók van andere bureaus) een rol heeft gespeeld, is er onmiskenbaar één conclusie te trekken. Een aantoonbare: de expert heeft ten nadele van de verzekerde gerapporteerd en ten voordele van de verzekeraar. Het is niet anders te beschrijven dan zó, want in alle gevallen is er nadien -door de inschakeling van de contra-expert- een hoger bedrag als schadevergoeding uit de bus gekomen. Soms een bedrag wat wel 4x hoger ligt! Soms was een schade zelfs eerst compleet afgewezen, die later door inschakeling van een contra-expert alsnog door de verzekeraar werd erkend. Tel uit je winst (voor de verzekeraar!).

Lijst schadevoorbeelden

Je kunt dus op je klompen wel nagaan dat verzekeraars het niet zo op een contra-expert hebben en vooral niet bij huis- tuin- en keukenschades (die het leeuwendeel van alle schades vormen). Deze link laat de praktijk zien. Die praktijk is natuurlijk geen toeval, maar het logische gevolg van de al jaren bestaande en nog steeds groeiende afhankelijkheid van deze partijen onderling.

Dekra partijdig

Hoe afhankelijk een 'onafhankelijk expert' van Dekra is, bleek mij uit een kwestie die ik pas nog onder ogen kreeg, waarbij verzekeraar Unigarant geen zin had om het door de beide experts vastgestelde schadebedrag te betalen. In mijn vorige column viel het gedrag van deze verzekeraar trouwens óók al in negatieve zin op. Het overeengekomen schadebedrag werd zoals gebruikelijk in een akte van taxatie vastgelegd. Dit bedrag wordt vrijwel altijd door de verzekeraar overgenomen: De experts heten immers niet voor niets experts en zij hebben niet voor de flauwekul met elkaar om de tafel gezeten en de akte van taxatie opgemaakt. Maar in dit geval vond Unigarant het bedrag te hoog en floot zij haar expert terug. De Dekra-expert danste meteen naar de pijpen van zijn opdrachtgever en schreef: We moeten onze schadevaststelling met betrekking tot de opstal heroverwegen. Ik ben ook van mening dat we veel te ruim deze opstalschade hebben vastgesteld.

Kifid weert deskundige pottenkijkers

Ik schreef al eens eerder: onafhankelijkheid is de grootste leugen die er in verzekeringsland bestaat, maar iedere verzekeringsexpert bedient zich van die leugen! Verzekeraars houden niet van deskundige partijen aan de andere kant van de tafel en worden daarin gesteund door het 'onafhankelijke' Kifid. Dat heeft bij haar klachtenprocedures een vergoedingentabel voor externe deskundigen opgesteld die iedere redelijkheid mist, waardoor ook dáár de consument geen eigen deskundige kan (lees: zal) inschakelen!

De politiek kijkt bewust de andere kant op en beleidsambtenaren die bij kamervragen de antwoorden voor de minister moeten geven, blijken personen te zijn die bij of voor (bank)verzekeraars hebben gewerkt of daar in de toekomst weer gaan werken! Lang leve de bananenrepubliek Nederland!