Nieuws/Binnenland
1359732986
Binnenland

Grootste deel onderwijspersoneel vreest coronabesmetting

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje.

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje.

UTRECHT - Bijna 90 procent van het personeel in het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen om besmet te raken met het coronavirus, of iemand anders op school te besmetten. Dat is een heel ander beeld dan bij de gedeeltelijke openstelling van het voortgezet onderwijs in juni, toen nog 50 procent bezorgd was. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een enquête onder zo’n 3000 werknemers uit de sector.

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje.

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje.

De grootste zorgen leven onder leraren en andere medewerkers die zelf in een risicogroep vallen, of die samenleven met iemand uit de risicogroep. Het coronavirus is bijvoorbeeld gevaarlijker voor mensen met een chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of longaandoeningen. Leraren die zichzelf tot de risicogroep rekenen en ook nog samenwonen met iemand die een verhoogd risico loopt, maken zich vrijwel allemaal zorgen. Bijna 60 procent maakt zich „veel zorgen”, de anderen enigszins.

In de enquête zegt driekwart van de leraren en ondersteuners (74 procent) dat het niet lukt om 1,5 meter bij leerlingen vandaan te blijven. Een kwart zegt dat het redelijk gaat en slechts 1 procent vindt dat het goed lukt. In het voortgezet speciaal onderwijs is afstand houden nog lastiger: bij 81 procent lukt dat niet, 19 procent zegt: redelijk.

In juni moesten leerlingen nog onderling 1,5 meter afstand houden, waardoor op veel scholen maar een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig was. „Nu de school weer wordt bevolkt door honderden en soms zelfs duizenden leerlingen, nemen de zorgen onder het personeel toe”, aldus de onderwijsbond.

Ruim 2500 medewerkers in het voortgezet en het speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s noord en zuid vulden afgelopen week de vragenlijsten in. De scholen in die twee regio’s waren toen al open, regio midden is sinds deze week weer aan de slag.

Volgens de AOb staat de grote meerderheid (86 procent) van de leraren die tot een risicogroep behoren ondanks de risico’s weer voor de klas. „Daar mag meer aandacht en waardering voor zijn”, vindt bestuurder Henrik de Moel.

Van de respondenten zegt 41 procent dat leerlingen zich niet aan de hygiënevoorschriften houden. Veel scholen hebben wel extra maatregelen genomen. Zo geeft 6 procent aan dat op hun school leerlingen mondkapjes moeten dragen. Zogeheten spatschermen of schermpjes die het gezicht bedekken komen vaker voor, net als een mondkapjesplicht op de gang tijdens wisselingen van lokalen.

Een ander punt van zorg blijft de ventilatie. Daarover is inmiddels 80 procent van de medewerkers geïnformeerd door het bestuur. Van de groep die al weet hoe het zit, zegt 69 procent dat de ventilatie voldoet aan de eisen.