Nieuws

‘Waterzak voor wanbetalers geen goed idee’

Dijkstra bv

Wanbetalers krijgen eerst een zak met 12 liter water voordat ze afgesloten worden van drinkwater, zo luidt een voorstel voor het wijzigen van een regeling in de Drinkwaterwet.

Dijkstra bv

Met de waterzak wil de overheid voldoen aan internationale verdragen waarin het recht op toegang tot schoon drinkwater is opgenomen. In de huidige regeling verliezen burgers die toegang als ze worden afgesloten. Drinkwaterbedrijven mogen burgers afsluiten als zij voldoende betalingsherinneringen hebben gestuurd, persoonlijk contact met de schuldenaar hebben gezocht en die hebben gewezen op schuldhulpverlening. Als de burger geen medische verklaring overlegt, mag het bedrijf de levering van water stoppen.

'Daar helpt geen waterzak aan'

Maar met een waterzak deugt de regeling nog niet, vinden veel instanties. “Het voorstel om mensen die worden afgesloten van drinkwater van een waterzak te voorzien is onthutsend. De gevolgen van de voorgestelde regeling (kinderen die thuis geen toegang hebben tot drinkwater) stellen de bescherming die de mensenrechten bieden wel degelijk op de proef. Daar helpt geen waterzak aan”, aldus de Landelijke Cliëntenraad in een internetconsultatie die 25 juni werd afgesloten.

'Pleisters plakken'

Defence for Children noemt drinkwater uit een zak ‘geen volwaardig alternatief voor de levering van drinkwater aan huis'. “Dit gaat voorbij aan het recht van kinderen op de best mogelijke gezondheid.” VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Divosa (Vereniging van leidinggevenden in het Sociaal Domein) wijzen erop dat de schulden tegenwoordig zoveel mogelijk bij de wortel worden aangepakt. Daar helpt afsluiting bij niet bij.  “Met deze regeling worden pleisters geplakt in plaats van de structurele oorzaken aangepakt. Er wordt een voorstel gedaan tot reparatie in de uitvoering van een wet die in de basis het recht op voldoende schoon drinkwater aantast.”