Nieuws
1360981
Nieuws

Huurverhoging, nieuwe energierekening en kortere betaaltermijn

Veranderingen voor de portemonnee

Zoals elk jaar gaan op 1 juli allerlei nieuwe wetten en regels in die van invloed kunnen zijn op je portemonnee. We hebben de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.

Veel mensen die in een sociale huurwoning wonen, moeten rekening houden met een huurverhoging. Elk jaar stelt de overheid de maximumpercentages vast. Dit jaar mag de huur voor lage inkomens met maximaal 2,8% stijgen. Huishoudens met een middeninkomen of hoger kunnen er maximaal 4,3% bij krijgen. Daarbij telt het inkomen van 2015.

Voor woningcorporaties gelden andere regels: hun totale opbrengst uit huurverhoging mag dit jaar niet meer stijgen dan 1,3%. Hierdoor kunnen woningcorporaties dus niet bij alle huurders 2,8% huurverhoging in rekening brengen.

Ook voor AOW’ers en huishoudens van vier of meer personen gelden aparte regels. Voor hen geldt een verhoging van maximaal 2,8%. De huren van kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen mogen met maximaal 1,8% omhoog.

Telefoon

Er zijn echter ook regelingen die geld in het laatje kunnen brengen.

Zo hebben consumenten vanaf vandaag meer rechten als de telefoon-, tv- of internetverbinding uitvalt. Bij een storing van minstens twaalf uur moet de aanbieder gedupeerden compenseren.

Hoe hoog de vergoeding uitvalt hangt af van de abonnementskosten die je als consument betaalt. Na een storing van tussen de 12 en 24 uur heb je recht op tenminste één dertigste deel van je maandelijkse kosten. Duurt de storing langer dan 24 uur, dan bedraagt de vergoeding minstens twee dertigste van je abonnementskosten.

Wie een prepaid-telefoon heeft, mag rekenen op een vergoeding van €0,50 per 24 uur dat de storing duurt. De minimale vergoeding is in alle gevallen €1. Ook mag de aanbieder extra beltegoed als compensatie aanbieden. De klant moet daar wel mee akkoord gaan.

Nog meer nieuws op het gebied van telefoneren: wie naar een klantenservicenummer belt dat met de getallen 0900, 0906 of 0909 begint, mag niet meer met torenhoge kosten worden geconfronteerd. Bedrijven mogen voor een klantenservice geen extra geld meer vragen. Wel mogen de gewone kosten voor het bellen vanaf een vaste of mobiele telefoon in rekening worden gebracht.

 

Energierekening

De energierekening wordt beter leesbaar. De Autoriteit Consument en Markt gaat daarop controleren, nadat onderzoek uitwees dat de nota lastig leesbaar is en dat bedrijven zelfs de wet overtreden.

Voortaan moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat de meterstanden goed zijn verwerkt. Daarmaast moeten alle prijzen inclusief btw worden vermeld, net zoals de onvermijdbare kosten. Hiermee worden bijvoorbeeld regiotoeslagen bedoeld.

Verder kunnen consumenten die een contract met variabele energietarieven hebben afgesloten, een hogere rekening verwachten.

Hoewel huishoudens minder gaan betalen voor het transport van gas, gaat de gasprijs, doorgaans de grootste kostenpost in een huishouden, per 1 juli omhoog.

Ook de stroomprijs en de leveringskosten zullen stijgen, zij het minder stevig. Het hangt van de energieleverancier af of de energierekening omhoog gaat of niet.

Pensioenknip

De pensioenknip, een maatregel voor mensen met een premie- of kapitaalregeling, komt te vervallen.

Door de pensioenknip konden mensen als ze met pensioen gingen eerst een tijdelijke pensioenuitkering voor maximaal twee jaar kopen. Daarna konden ze een levenslange uitkering kopen, hopelijk dan tegen een hogere rente.

De pensioenknip vervalt omdat per 1 september een andere, verbeterde premieregeling in werking treedt. Wie zijn pensioen opbouwt via een premie- of kapitaalovereenkomst, hoeft voortaan het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum niet meer verplicht om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen.

Voortaan mag worden gekozen tussen een vast of een variabel pensioen of een combinatie van die twee.

Dga en pensioen

Voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dga’s kunnen hun opgebouwde pensioenrechten afkopen of omzetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. Dat kan nog tot en met 2019.

Betaaltermijn

Grote bedrijven mogen tegenover het mkb en zzp’ers geen betaaltermijn van langer dan 60 dagen meer hanteren. Normaal gesproken horen rekeningen in Nederland binnen 30 dagen of eerder te worden betaald. In de oude wet zat echter een uitzonderingsbepaling. Hierdoor kon de termijn met maanden worden opgerekt. Betaaltermijnen van 90 dagen, met uitschieters van 120 dagen of meer, kwamen dan ook regelmatig voor.

Contracten met een betaaltermijn van langer dan 60 dagen gelden vanaf 1 juli niet meer. Maken de partijen geen nieuwe afspraken over de betaling, dan wordt de betalingstermijn automatisch 30 dagen.

Pachtnormen

Op 1 juli worden eveneens nieuwe pachtnormen van kracht. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.