Nieuws
1362814
Nieuws

Pensioenfondsen iets beter

Amsterdam - De langzame stijging van de rente helpt de Nederlandse pensioenfondsen aan iets betere resultaten maar nog steeds heeft het overgrote deel van de sector onvoldoende vermogen.

Eind juli hebben 141 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad die lager is dan 110%, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Bij een dekkingsgraad van 110% is er €1,10 in kas voor €1,00 aan pensioenaanspraak (nu en in de toekomst). Een grens van 110% geldt als veilig. Er is dan een reserve van 10% om tegenvallers op te vangen. De gezamenlijke pensioenfondsen bezitten nu €1.283 miljard.

Bij 63 fondsen zit de dekkingsgraad tussen 110% en 130% en maar 12 fondsen hebben een dekkingsgraad van meer dan 130%. Het gemiddelde van de pensioenfondsen kwam eind juli op 103% uit. Het gemiddelde is een verbetering ten opzichte van juni en vooral ten opzichte van eind 2016 (97%).

Uitgedrukt in aantallen actieve deelnemers (de werknemers die maandelijks premie betalen aan hun fonds) zit het overgrote deel van werkenden bij de zwakke fondsen. Ruim 5 miljoen werkenden betalen premie aan een fonds met een dekkingsgraad lager dan 110%; slechts 54.000 werknemers dragen bij aan een fonds dat er riant voor staat met een dekkingsgraad van meer dan 130%.

De lichte verbetering van de financiële positie van de fondsen is vooral een gevolg van de hogere rekenrente. Voor een toegezegde uitkering in de toekomst, is minder geld in kas nodig als de rente hoger is. Een euro die nu in kas is, rendeert namelijk meer als de rente hoger is.

De rekenrente die fondsen moeten gebruiken om uit te rekenen hoe veel geld nodig is voor toekomstige verplichtingen, is in 2017 langzaam opgelopen. Met name de lange rente steeg. Voor een termijn van 10 jaar moest eind 2016 worden gerekend met 0,67%; eind juli was dat 0,96%. Alleen voor het berekenen van heel lange verplichtingen (85 tot 100 jaar), is de rente in 2017 iets gedaald.