Nieuws
1363448
Nieuws

Themaweek Student & Geld – aflevering 3: Ouders

Het laatste stukje van de financiële opvoeding

Bij de Groningse introductie, de KEI, nemen studenten hun eigen lunch mee.

Bij de Groningse introductie, de KEI, nemen studenten hun eigen lunch mee.

Amsterdam - Een kind is door de jaren heen ongeveer even duur als een flinke Porsche, wordt weleens gezegd. Totdat ze uit huis gaan, aan een studie beginnen, en ook financieel op eigen benen komen te staan. Toch? De overheid verwacht wel degelijk dat ouders aan het levensonderhoud van hun studerende kind bijdragen.

Bij de Groningse introductie, de KEI, nemen studenten hun eigen lunch mee.

Bij de Groningse introductie, de KEI, nemen studenten hun eigen lunch mee.

De meest draagkrachtige ouders kunnen komend studiejaar €387,92 per maand aan hun kind gireren, meent de overheid. Dat bedrag wordt gebaseerd op het inkomen in 2015, en verandert ook als er studerende broers of zussen zijn.

Studiebeurs

Kinderen van minder draagkrachtige ouders kunnen een aanvullende studiebeurs aanvragen, dat het bedrag aanvult dat de ouders niet kunnen betalen. In het uiterste geval keert de DUO, de instantie die de studiefinanciering uitbetaalt, de hele €387,92 zelf uit. Voor al deze zaken heeft de DUO een zeer uitgebreide rekentool.

Let wel: de ouderbijdrage is volledig vrijwillig. Ouders mogen besluiten helemaal niets te doen om hun kind financieel te ondersteunen. Daar staat in principe geen sanctie op. Bijna alle uitwonende studenten krijgen nog wel een bijdrage van vader en/of moeder. Gemiddeld gaat het om €170 tot 180 per maand, blijkt uit een aantal onderzoeken.

Als je als ouder aan de studie van je kind wil bijdragen, kan dat op verschillende manieren. Vijf tips.

Praten, praten, praten

„Financiële opvoeding is van jongs af aan belangrijk, maar zeker ook als een kind gaat studeren”, stelt woordvoerder Karin Radstaak van budgetvoorlichter Nibud. Haar advies: ga het gesprek aan met je kind, en werk samen aan een begroting. „Wat zijn de uitgaven, welke inkomsten zijn er, en wie gaat er een eventueel gat daartussen opvullen?”

Met de invoering van het leenstelsel voor de studiefinanciering gaan studenten vrijwel zonder uitzondering schulden opbouwen. „Wijs ze op de consequenties van lenen bij de DUO”, adviseert Radstaak. „Het betekent immers ook dat ze het geld moeten terugbetalen.”

De persoonlijke situatie

De ouderbijdrage voor studerende kinderen is vrijwillig, en sommige vaders en moeders hebben reden om niet in het levensonderhoud van hun aanstaande doctorandus te investeren. „Kijk naar je eigen persoonlijke situatie”, zegt Henriette Raap, woordvoerder van het overheidsplatform Wijzer in geldzaken. „Bepaal zelf hoeveel je kunt missen.” Ook de studie van het kind is een bepalende factor. Raap: „De ene studie is natuurlijk duurder dan de ander.”

Ook bij het Nibud klinken dergelijke geluiden. Radstaak: „Ons advies is om niet op een houtje te gaan bijten alleen maar om je kind schuldenvrij te houden. Kijk wat een realistisch bedrag is dat je, eenmalig of maandelijks, kunt missen.”

Voorschieten en betalen

Een student heeft heel wat posten op de begroting staan, van zorgverzekering tot woonlasten en van collegegeld tot bierbudget. „Je kunt als ouders natuurlijk prima afspreken aan welke kosten je bijdraagt, en wat je kind zelf bij elkaar moet verdienen”, zegt Wijzer in geldzaken-zegsvrouw Raap.

Het Nibud adviseert ouders om de rekeningen in elk geval niet zelf te betalen, wederom onder het mom van financiële opvoeding. „Je kunt beter de maandelijkse bijdrage verhogen en het kind zelf de kosten laten betalen”, zegt Radstaak. „Zo leert het om met financiële verantwoordelijkheden en met vaste lasten om te gaan.”

Spaarpot kapot

Veel ouders, en soms zelfs andere familieleden zoals opa’s en oma’s, hebben al achttien jaar geld opzij gezet voor een kind dat gaat studeren. Zeker als dat geld op een aparte rekening staat, waar het studerende kind op zijn achttiende verjaardag toegang toe krijgt, is het zaak om goede afspraken te maken.

De schenkende (groot)ouders moeten goed bedenken of ze de rekening op eigen naam zetten, met alle gevolgen voor de vermogensrendementsheffing en de schenkbelasting van dien, of dat ze de rekening direct op naam van de latere student zetten. In dat laatste geval is het moeilijker om voorwaarden aan het gebruik van het geld te koppelen. Bespreek met uw bank, of desnoods met een jurist, de mogelijkheden.

De thuisblijvers

Met de invoering van het leenstelsel wordt ook de vraag ’wel of niet op kamers gaan’ anders beantwoord. Een derde van de studenten blijft thuis wonen om zich niet te diep in de schulden te hoeven steken, bleek twee jaar geleden uit Nibud-onderzoek. „Begrijpelijk”, oordeelt woordvoerder Radstaak van de budgetvoorlichters. „De uitgaven van thuiswonende studenten zijn gemiddeld €535 per maand, tegen €980 per maand voor studenten op kamers.”

Een bijdrage van het kind aan de ouders, voor kost en inwoning, kan misschien nog het best in natura, zegt Henriette Raap van Wijzer in geldzaken. „Van een kind dat fulltime werkt mag je best een financiële tegemoetkoming eisen, maar bij studenten vind ik dat niet zo voor de hand liggen.”

Deze week maken tienduizenden nieuwe studenten kennis met hun nieuwe stad, en beginnen ze een nieuwe fase van hun leven. De Financiële Telegraaf geeft tips.

Maandag: Huurregels vormen een doolhof

Dinsdag: Studiefinanciering en het leenstelsel

Donderdag: Wat is de beste manier om bij te verdienen?

Vrijdag: DFT’s beste bespaartips voor studenten