Nieuws/Binnenland

Recordhouder

TMG Natives

Echte innovators zijn natuurlijk nooit klaar met ontdekken en pionieren. Recordhouder in de Top 100 is Jac van Ham. Hij belandde maar liefst vijf keer in de Top 100.

TMG Natives

Drie keer met Drainvast (afvoerputjes ter grootte van een straatklinker waarmee wateroverlast op straat wordt bestreden) en dit jaar met de Doorvaartsluis van Jacan Holding: een vaargeul die in werking treedt als schepen met een bepaalde hoogte de doorgang naderen.

Afhankelijk van de diepgang van het schip verlaagt een pompinstallatie op zonne-energie het waterniveau in de sluis, zodat het schip rustig kan doorvaren onder de gesloten brug door, wat files en oponthoud op de we voorkomt. Jac van Ham is inmiddels gepensioneerd, maar voorlopig nog niet klaar met mooie ideeën ontwikkelen en verkopen aan bedrijven die het in de markt willen zetten.

Bekijk de volledige top 100