Nieuws/Nieuws

Vijf vragen over uw zorgverzekering

Door Lorraine Marlisa

HOLLANDSE HOOGTE

Het eigen risico en de premie van de zorgverzekering gaan volgend jaar flink omhoog, zo bleek uit de conceptstukken voor Prinsjesdag. Lees hier wat dit precies betekent.

HOLLANDSE HOOGTE

Waarom gaat de zorgpremie omhoog?

De premie voor de verplichte basiszorgverzekering bedraagt nu gemiddeld €107,50 per maand. Volgend jaar zouden we €113,50 per maand kwijt zijn. De vraag is of een stijging van €6 per maand de kosten voor zorgverzekeraars kunnen dekken. Zij hintten al eerder op een stijging van de premies, zo verwacht DSW een stijging van €30 per jaar. Voor verzekeraar CZ was de maandpremie €12 te laag om de kosten te dekken.

Tot nu toe konden verzekeraars de stijging van de premies beperkt houden door de inzet van reserves. Achmea had vorig jaar €430 miljoen nodig om niet-kostendekkende premies te compenseren. „Geen houdbare situatie”, zei topman Willem van Duin hierover. Verzekeraars moeten dus een inhaalslag maken, daar komt nog bij dat zorg almaar duurder wordt, door een vergrijzende bevolking, nieuwe technieken en nieuwe medicijnen. De kosten die via de zorgverzekering betaald worden, bedragen zo’n €46 miljard. Jaarlijks lopen de kosten met €2 miljard op.

Is de verhoging van het eigen risico een strop voor mij?

Het eigen risico, niet te verwarren met de eigen bijdrage, is het drempelbedrag dat je moet betalen voor zorg of medicijnen voor je in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorgverzekaar. Dit jaar was het eigen risico van €385 gelijk aan vorig jaar, daarvoor steeg het bedrag jaarlijks met ongeveer tientje. Volgend jaar zou het eigen risico op €400 uitkomen. De verhoging van het eigen risico geldt voor alle verzekerden, maar is vooral een strop voor degenen die daadwerkelijk een beroep op zorg doen. Een premiestijging krijgen alle verzekerden voor de kiezen, ook degenen die geen zorg nodig hebben, tenzij een van de verzekeraars besluit de premie niet te verhogen. Overigens valt bepaalde zorg buiten het eigen risico, zo wordt een bezoek aan de huisarts altijd vergoed. Deze dokter mijden vanwege de kosten hoeft dus niet.

Wat is de eigen bijdrage dan?

De eigen bijdrage staat los van het eigen risico, dat is een drempelbedrag dat geldt voor bijna alle zorg. De eigen bijdrage is geen drempelbedrag, maar geldt per behandeling, bezoek aan een specialist of medicijn. Soms wordt die zorg wel vergoed door de verzekeraar, maar niet helemaal. Het deel van de kosten dat je zelf betaalt, heet eigen bijdrage, het andere deel is de vergoeding van de verzekeraar. Ook wanneer je over de drempel van je eigen risico bent, kun je dus te maken krijgen met een eigen bijdrage.

Kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Dat hangt ervan af. Met zorgtoeslag compenseert de overheid de zorgkosten van mensen met een lager inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de zorgtoeslag. Dit jaar mag je als alleenstaande niet meer dan €27.857 verdienen om in aanmerking te komen voor toeslag. Voor een stel geldt een drempel van €35.116 per jaar. Als alleenstaande kun je nu maximaal €88 zorgtoeslag krijgen, stellen krijgen maximaal €170 euro. Deze bedragen zouden volgend jaar worden opgeschroefd met €130 per jaar. Met de helft daarvan wil het kabinet de gestegen premie en eigen risico compenseren, de ander helft is voor het repareren van de koopkracht van mensen met lagere inkomens. De Belastingdienst regelt de zorgtoeslag. Hier kun je ook terecht als je wilt weten of je er recht op hebt.

Wanneer worden de definitieve zorgpremies bekendgemaakt?

In november moeten verzekeraars met hun definitieve zorgpremie over de brug komen. Dat is voor consumenten ook het moment om de zorgpolis onder de loep te nemen en wellicht gebruik te maken van het enige jaarlijkse overstapmoment. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan tot 1 januari.