Nieuws/Nieuws

Pensioen houdt exen levenslang verbonden

Door Lorraine Marlisa

Wet zorgt ervoor dat ex een deel krijgt.

Wet zorgt ervoor dat ex een deel krijgt.

Imageselect

Amsterdam - Het huis, de inboedel en de zorg voor de kinderen, mannen en vrouwen hebben tijdens een scheiding hun handen vol aan de verdeling van zaken die hun dagelijks leven bepalen. Maar ze vergeten soms hetgeen dat van belang is voor hun leven in de toekomst: het pensioen.

Wet zorgt ervoor dat ex een deel krijgt.

Wet zorgt ervoor dat ex een deel krijgt.

Imageselect

Vooral vrouwen houden geen rekening met later. Motivaction deed in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl onderzoek onder 500 vrouwen. Bijna de helft daarvan denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen.

Wet

Maar dat heeft het wel. „Sinds 1995 bestaat de Wet pensioenverevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Deze wet verdeelt het pensioen, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, tussen twee ex-partners”, zegt Paul de Gier, familierechtadvocaat en partner bij SmeetsGijbels. „Dit geldt voor het werknemerspensioen en het pensioen in eigen beheer van een BV-ondernemer. Andere oudedagsvoorzieningen, zoals een lijfrenteverzekering, vallen hier niet onder.”

Hoewel de wet automatisch het pensioen verdeelt, moet je de pensioenuitvoerder wel binnen twee jaar na de scheiding daarvan op de op de hoogte brengen. „Als je dat niet doet, behoud je het recht op een deel van het pensioen, maar de maatschappij keert dit dan uit aan je ex-partner. Mocht deze jouw deel niet doorstorten, dan zul je dit in een gerechtelijke procedure moeten afdwingen”, aldus De Gier.

Afwijken

Zonder de wet zou jouw pensioen gewoon van jou blijven bij een scheiding. Maar de standaardregeling in de wet hakt het tijdens het huwelijk opgebouwde deel door midden. Je kunt daarvan afwijken door bijvoorbeeld voor een 40/60-verdeling te kiezen ”, zegt De Gier.

Ook is conversie mogelijk in plaats van verevening. In dat geval wordt het pensioendeel dat de ex-partner toekomt, omgezet in diens eigen pensioen. „Degene die het pensioen heeft opgebouwd, is het dan kwijt en kan er niet meer over beslissen. Maar de meeste mensen volgen de standaardregeling”, verzucht pensioenadvocaat Theo Gommer, die vindt dat de Wet VPS zijn beste tijd heeft gehad. „Hiermee blijven ex-partners vaak de rest van hun leven aan elkaar verbonden, omdat het pensioendeel dat de ex-partner toekomt, gekoppeld is aan het leven van degene die het pensioen heeft opgebouwd.”

Uitstel

Zo kan de standaardregeling jaren na de scheiding nog tot strubbelingen leiden. „Bijvoorbeeld als hij 67 is en berekent dat hij die €800 niet kan missen. Hij stelt het pensioen nog even uit, terwijl zij (62) net heeft bedacht dat bedrag te willen reserveren totdat ze haar pensioenleeftijd bereikt”, schetst Gommer. „Zij is het niet eens met het uitstel en komt bij mij terecht. Maar ik kan niets doen, omdat het recht op haar deel een voorwaardelijk recht is.”

Ook bij tweeverdieners, waarbij de man bijvoorbeeld fulltime werkt en de vrouw parttime, is conversie volgens Gommer de beste optie. „In plaats van de door beiden opgebouwde pensioenen over en weer te verevenen, kun je die veel beter in een eigen grote pot stoppen. Zij behoudt het volledige recht op haar pensioen waarbij je aanvullend kunt compenseren in waarde. Ze krijgt dan bijvoorbeeld 40% van zijn recht.”

Afschaffing

In de huidige maatschappij zijn tweeverdieners eerder regel dan uitzondering. „Afschaffing van de wet is daarom eigenlijk de beste optie”, stelt Gommer. „Zo behouden de 30 tot 40 duizend mensen die jaarlijks scheiden gewoon hun eigen pensioen.”