Nieuws/Nieuws

Laagste huurstijging sinds 2010

DEN HAAG - De huren voor woningen lagen in juli gemiddeld 1,6% hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1%. Vorig jaar was dit nog 1,6%. Dit komt door het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 mogen met niet meer dan 1,3% stijgen. Dit drukt de huurstijging bij de woningcorporaties.

Het huurbeleid is niet van toepassing op de vrijesectorwoningen. De laatste twee jaar stegen de huren van gereguleerde huurwoningen daardoor minder hard dan de huren van duurdere woningen in de geliberaliseerde markt. Toch is de totale huurstijging sinds juli 2012 voor vrijesectorwoningen lager dan voor gereguleerde huurwoningen. In de vrije sector was de stijging 14% en in de gereguleerde sector 16%.