Nieuws
1369025
Nieuws

’In 2018 overeenstemming over individuele potjes’

Pensioenfondsen stellen ultimatum aan polder

Het Nederlandse pensioenstelsel zou nu al het beste ter wereld zijn, en toch verouderd.

Het Nederlandse pensioenstelsel zou nu al het beste ter wereld zijn, en toch verouderd.

Amsterdam - Werkgevers en werknemers moeten werk maken van een individueler pensioenstelsel. Daarover zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord, en de grote pensioenfondsen kunnen niet wachten tot die werkelijkheid worden.

Het Nederlandse pensioenstelsel zou nu al het beste ter wereld zijn, en toch verouderd.

Het Nederlandse pensioenstelsel zou nu al het beste ter wereld zijn, en toch verouderd.

Peter Borgdorff, directeur van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, ziet in het huidige stelsel „veel ingewikkelde regels”. Dat zorgt volgens hem voor onbegrip onder deelnemers en gepensioneerden. „Laten we het nou eens helderder maken”, zegt de pensioenbaas. „Als het goed gaat met de economie, moet het ook goed gaan met de pensioenen van mensen. En als de economie wat tegenzit, kun je uitleggen dat zoiets ook slecht is voor pensioenen.”

Borgdorff deed zijn uitspraken maandagavond bij de opening van de Pensioen3daagse, de jaarlijkse campagne van onder meer De Financiële Telegraaf en Wijzer in Geldzaken, het voorlichtingsplatform van het ministerie van Financiën.

Experiment

Bij die gelegenheid sprak ook Corien Wortmann, voorzitter van ambtenarenfonds ABP, zich uit voor een individueel pensioenpotje voor iedereen. „Bij een experiment hebben we gezien dat 90% van onze deelnemers meer inzicht wil in wat ze zelf hebben ingelegd en hoeveel pensioen daarvoor is opgebouwd”, aldus de topvrouw van Nederlands grootste pensioenfonds.

„Bovendien ging 60% van die groep zelf online kijken hoe hun pensioen ervoor stond. De bedoeling van een individueel stelsel is ook meer betrokkenheid.”

Regeerakkoord

Nu nog is het Nederlandse pensioenstelsel, volgens sommigen het beste ter wereld, collectief georganiseerd. ABP-voorvrouw Wortmann noemt delen van het stelsel niettemin ’niet van deze tijd’. Een individueel pensioenstelsel is wel afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maar die partijen wachten op een akkoord in de polder.

Tijdens de kabinetsformatie is het overleg tussen werkgevers en werkgevers, onder meer over een nieuw pensioenstelsel, al geklapt. De grote fondsen doen nu een beroep op de polder: kom alsnog tot een akkoord.

Minister

Borgdorff: „Ik hoop dat de sociale partners de handschoen van het regeerakkoord oppakken en in 2018 met een compromis komen, en dat anders de minister van Sociale Zaken het heft in handen neemt.”