Nieuws/Binnenland
1369427
Binnenland

Wet-Hillen wordt nog dit jaar aangepakt

’Aflosboete’ voor huizenbezitters komt snel

Archieffoto.

Archieffoto.

Den Haag - Het kabinet zit er nog geen dag, maar aan het afschaffen van de wet-Hillen wordt al volop gewerkt. De maatregel, door critici ook wel de aflosboete voor huizenbezitters genoemd, wordt zeer binnenkort in de ministerraad besproken. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Archieffoto.

Archieffoto.

Ministeries werken momenteel hard om de eerste maatregelen voor de komende jaren klaar te maken voor besluitvorming in de ministerraad. Veel plannen van Rutte III kunnen om technische redenen pas na komend jaar worden ingevoerd. Naar verluidt probeert het nieuwe kabinet wel al dit jaar de afspraak over de wet-Hillen in het Belastingplan 2018 te fietsen, hoewel de opbrengst daarvan pas vanaf 2019 in de begroting staat opgenomen. Dat moet nog voor de kerst door het parlement worden goedgekeurd.

Hierdoor moet duidelijkheid voor huizenbezitters ontstaan, maar belangrijker nog, moet de Belastingdienst technisch genoeg tijd hebben om de aanpassing in haar systemen door te voeren. In Den Haag wordt er bovendien op gewezen dat de senaat zo voor een voldongen feit kan worden gesteld.

Door het afschaffen van de wet-Hillen nu alvast in het Belastingplan af te spreken, moet een eerste horde worden genomen. Ingeschat wordt dat de senaat er niet voor zal voelen om het hele belastingplan voor volgend jaar te verwerpen, wat het ultieme gevolg zou zijn als de Eerste Kamerleden zich tegen de aflosboete verzetten.

Kritiek

Het afschaffen van de wet-Hillen zorgde rond de presentatie van het regeerakkoord voor rumoer onder huizenbezitters, met name VVD- en CDA-stemmers. Zij vinden dat de overheid zich zo onbetrouwbaar toont en dat er een straf komt op het aflossen van de eigen woning, wat de overheid jaren heeft gepropageerd. Voorstanders van de ingreep stellen juist dat de fiscale stimulering voor aflossen niet meer nodig is, omdat de veranderde hypotheekregels mensen al aanmoedigt om hun hypotheek af te lossen. Ook zou het in stand houden van de wet-Hillen de schatkist op termijn te veel geld gaan kosten.

Onder druk van het rumoer rond de presentatie van het regeerakkoord heeft de nieuwe coalitie overigens wel besloten om de wet-Hillen in dertig jaar in kleine stapjes af te schaffen. Het aanvankelijke plan was om dit in twintig jaar. Een nieuw kabinet kan overigens weer besluiten om die termijn te verkorten.